fbpx

APEL OTOČANA: Mjesni odbori žele imati svoje tvrtke

Otočni sabor traži od nadležnih ministarstava da se mjesnim odborima vrati imovina nekadašnjih mjesnih zajednica, da im se omogući osnivanje trgovačkih društava za obavljanje niza komunalnih djelatnosti, te da se otočanima pri dodjeljivanju koncesija na pomorskom dobru dade pravo prvenstva, slično pravu prvokupa koje je država u nekim slučajevima predvidjela za sebe.

S obzirom na to da bi realizacija zahtjeva Otočnog sabora zahtijevala izmjenu zakonske regulative, inicijativa će biti dostavljena saborskim odborima za zakonodavstvo i lokalnu samoupravu, te Ministarstvu pravosuđa.

− Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno je da se statutom općine, odnosno grada, može mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine ili grada koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora. Ta je zakonska mogućnost predviđena i statutima gradova i općina i treba je ostvariti.

Predlažemo da se otočnim mjesnim odborima povjere poslovi uređenja naselja, kultura i sport, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, održavanje čistoće i javnih površina, tržnica na malo te groblja − kaže predsjednik Otočnog sabora Denis Barić, smatrajući to jedinim načinom da se odborima “osigura materijalna osnova, bez koje samouprava ostaje mrtvo slovo na papiru”.

− Nigdje u Zakonu o trgovačkim društvima ne stoji nikakvo ograničenje prava pravnih osoba koje bi utjecalo na njezino pravo osnivanja društva s ograničenom odgovornošću. Iz toga se dade zaključiti da nema nikakve prepreke za to da otočni, pa i svi drugi mjesni odbori osnuju vlastito društvo s ograničenom odgovornošću.

Ako općina ili grad mogu prenijeti mjesnom odboru dio komunalnih djelatnosti iz svoje nadležnosti, logično se nameće zaključak da i mjesni odbori moraju imati pravo i mogućnost osnovati, primjerice, trgovačko društvo ili vlastiti pogon za obavljanje tih djelatnosti − obrazlaže Barić.

Veća prednost domaćima
Otočnim su naseljima slabije dostupne usluge njihovih općina ili gradova te državnih institucija, pa im treba osigurati organiziranje i obavljanje prikladnih upravnih, socijalnih, kulturnih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo preko njihovih mjesnih odbora, trgovačkih društava u njihovu vlasništvu ili suvlasništvu, bilo preko drugih trgovačkih društava, zadruga, udruga i pojedinaca.

U zakonskim propisima treba propisati veću prednost domicilnom stanovništvu. Kod natječaja za najam nekih prostorija domicilni su natjecatelji često bili upozoravani da ako netko drugi dade za kunu povoljniju ponudu, dobit će najam.

To ustvari u praksi i nije nekakva prednost. Stoga bi u ovakvim slučajevima javnu objavu i natječaje trebalo provesti u dva kruga. U prvom bi se krugu natjecali domicilni natjecatelji: mjesni odbori, trgovačka društva, zadruge, udruge i pojedinci, pa bi se prihvatila najpovoljnija ponuda. Tek ako prvi krug ne uspije, natječaj bi mogao ići u drugi krug otvoren svim ostalim natjecateljima, stoji u inicijativi Otočnog sabora.

[stextbox id=”okvir” caption=”Moguće djelatnosti:” image=”null”]- taksi-prijevoz na vodi
-prekrcaj tereta u morskim lukama
-djelatnost u pomorskom prijevozu
-davanje usluga u nautičkom, seoskom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i ribolovnom turizmu
-privez i odvez brodova, jahta i brodica
-opskrba vodom, električnom energijom i telefonom brodova, jahta i brodica
-pružanje sanitarnih usluga brodovima, jahtama i brodicama
-usluge navoza i servisiranja brodica
-klasično ugostiteljstvo[/stextbox]

[stextbox id=”okvir” caption=”Bauk: ‘Meni je to prihvatljivo’” image=”null”]

Zahtjev Otočnog sabora da se mjesnim odborima omogući osnivanje trgovačkih društava u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa, gdje će ga sigurno razmotriti.

Što se tiče ideje o davanju prednosti otočanima pri javnim natječajima ili dodjeli koncesija za obavljanje neke djelatnosti na njihovu području, to mi je načelno prihvatljivo ako se utvrdi da time ni na koji način ne bi bile dovedene u pitanje zakonske odredbe o ravnopravnosti svih sudionika u tim natjecanjima.

Dakle, to mi je načelno prihvatljivo, ali tek treba vidjeti sve detalje njihova prijedloga − izjavio nam je ministar uprave Arsen Bauk, te je ljudima iz Otočnog sabora poručio da će njihov prijedlog biti ozbiljno razmotren i da će sigurno dobiti odgovor na svoje zahtjeve.

[/stextbox]

Izvor: Slobodna Dalmacija