fbpx

Cijene “kvadrata” će padati zbog novog poreza na imovinu

Damir Novotny predlaže da se odredi granica vrijednosti nekretnine ispod koje bi ona bila oslobođena od poreza. Većina smatra da su cijene ionako prenapuhane dok neki smatraju da bi ovaj potez mogao probuditi gospodarstvo

Novi porez na imovinu koji će posebnom stopom od dva posto oporezovati sve nekretnine koje nisu u funkciji definitivno će dovesti do pada cijena nekretnina u Hrvatskoj. Da bi izbjegli plaćanje tog poreza, vlasnici praznih i neiskorištenih stanova odlučit će se na iznajmljivanje ili prodaju, što bi trebalo dovesti do pada cijena nekretnina i pada cijena najma.

Prenapuhane cijene
Po procjeni stručnjaka, takav je efekt očekivan i morao se dogoditi prije ili kasnije obzirom na prenapuhane cijene nekretnina u Hrvatskoj, no daleko je važnije – kažu – što će uvođenje novog poreza indirektno promovirati druge oblike investicija i tako pomoći podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Koliko bi cijene nekretnina mogle padati, zasad se nitko ne usudi prognozirati.

Ekonomski analitičar Hrvoje Stojić smatra da još uvijek nema dovoljno elemenata da bi se jednoznačno procijenilo kako će se kratkoročno kretati cijene nekretnina nakon što se u travnju uvede novi porez.

– I dalje preostaju faktori kao što su kvaliteta lokacija, struktura financiranja takve nekretnine, mogućnost prenamjene i slično, pa je teško procijeniti što će biti s cijenama stanova kad se porez uvede. Sam porez će inicijalno nepovoljno djelovati na realni raspoloživi dohodak stanovništva, a u kojoj mjeri, teško je procijeniti na temelju dostupnih podataka – veli Stojić. Dugoročno gledano, cijene će nekretnina, smatra ovaj analitičar nevojbeno padati jer svemu što se optereti porezom u dužem roku smanji se atraktivnost. Kako bilo, uvođenje poreza na imovinu stvorit će uvjete za porezno rasterećenje rada i indirektno će promovirati druge oblike investicija, što je nužno za poboljšanje konkurentnosti našeg gospodarstva. To je važniji benefit od toga što se smanjuje atraktivnost ulaganja u nekretnine, ocjenjuje Stojić.

Odrediti granicu
Cijene nekretnina u Hrvatskoj prenapuhane su i inače moraju padati, neovisno o ovom porezu, smatra ekonomist Damir Novotny. “Ako usporedimo odnos prosječne plaće i cijene stanova u Hrvatskoj s onima u Slovačkoj ili Češkoj, onda su te cijene kod nas neusporedivo više. Cijene stanova, osobito u gradovima, iznimno su visoke i apsolutno nedostižne za mlade parove”, podsjeća Novotny, koji bi volio da Vlada odredi vrijednosnu granicu ispod koje neće oporezovati nekretninu.

– U Njemačkoj su poreza na nekretninu oslobođeni vlasnici nekretnina do vrijednosti od 350.000 eura. Slično bi pravilo trebalo primijeniti i u Hrvatskoj i osloboditi ovog poreza kuću koja ima manju vrijednost od one koju Vlada odredi. Također, treba voditi računa o lokaciji, jer je velika razlika nalazi li se nekretnina u centru grada ili na nekoj periferiji – veli Novotny. Što se pozicije banaka tiče, koje su dosad uspješno držale cijene nekretnina pod kontrolom, Novotny ističe kako je ona potpuno nebitna: “Kako su ušle, banke tako moraju i izaći iz ovoga, a djelomično su i same krive za tako visoke cijene stanova”.

Ekonomist Dražen Kalogjera oprezan je u pogledu novog poreza i nesklon bilo kakvim prognozama.

– Cijela je ova zamisao ishitrena, nije dovoljno proučena. Ne znamo što je imovina, koje kategorije treba oporezovati i još mnogo toga. Slažem se da jako puno imovine u vlasništvu jedne osobe treba oporezovati, ali je s druge strane činjenica i da je svaki novi porez uvijek loš – skeptičan je Kalogjera.

Izvor: Zadarski list