fbpx

Pola milijuna gradskih kuna političkim strankama

Djelovanje političkih opcija u Gradskom vijeću zadarske će porezne obveznike u 2013. koštati nešto više od pola milijuna kuna, ili točnije 525.000 kuna koliko će se u proračunu za sljedeću godinu izdvojiti za rad političkih stranaka i jednog vijećnika izabranog s neovisne liste.

Po svakom vijećniku politička će stranka dobiti 18.292 kune, a po vijećnici 20.122 kune. S obzirom na to da su žene podzastupljeni spol u zadarskom Gradskom vijeću, na pripadnice podzastupljenog spola stranke dobivaju iznos uvećan za 10%.

HDZ-u, koji ima desetoro vijećnika i dvije vijećnice, pripast će 223.170 kuna, a SDP-u, koji ima četiri vijećnice i trojicu vijećnika, 135.365 kuna. DSU i HNS imaju po dva mandata, no HNS-u će pripasti 1.829 kuna više, s obzirom na to da ima jednu vijećnicu – Vesnu Sabolić, dok oba DSU-ova vijećnička mjesta pripadaju muškarcima. HNS će, dakle, primiti 38.414 kuna, a DSU 36.585 kuna.

Strankama koje imaju po jednog vijećnika, HSS-u, HSP-u i HSU pripast će po 18.292, a toliko će dobiti i Željko Predovan koji je izabran s vlastite neovisne liste.

Isti će iznos, unatoč tome što više nema predstavnika u Gradskom vijeću, pripasti HSLS-u. Damir Kasap svega je četvrtinu mandata proveo kao član HSLS-a, no volja je zakonodavca da se stranci s čije je liste vijećnik ušao u predstavničku tijelo „glavarina” za tog vijećnika isplaćuje do konca mandata bez obzira na to je li vijećnik kojem stranka, uostalom, ne može oduzeti mandat, promijenio političku opciju.

Izvor: Zadarski list