fbpx

Policija ispituje dokumentaciju o plinofikaciji Zadarske županije

Đani Bunja kaže da je EVN ispoštovao nekoliko prvih kupaca, tj. besplatno ih priključio na plin, ali je svim sudionicima u postupku od početka bilo jasno da struktura potrošnje plina u Zadarskoj županiji ne omogućava besplatan priključak

U priču oko plinofikacije u Zadarskoj županiji nedavno se uključila i zadarska policija. Oni su, naime, prije mjeseca dana zatražili od Zadarske županije svu dokumentaciju o plinofikaciji.

Cijelu priču potaknula su nedavna novinarska saznanja kako EVN-ove deklarirane cijene priključka ne stoje. Naime, EVN je objavio kako je cijena priključka za stanove 3.700 kn, a za privatne kuće 7.000 kn. No kad je skupina predstavnika stanara, relativno nove stanogradnje došla na pregovore, ispalo je da bi svaki stan u njihovim zgradama trebao platiti oko 20.000 kn za priključak. Samo od dvije zgrade koje su predstavljali ti stanari, EVN je na ime priključaka na ovaj ili onaj način trebao inkasirati oko 4.140.000 kn. Bunja kaže da je je cijena priključka kod bodovanja ponuda iznosila 75% bodova te se na ponovljenom natječaju očekivalo da će biti ponuđen besplatan priključak.

Bunja uklonjen iz postupka
– Kako je cijena priključka bila prevladavajuća za davanje koncesije, očekivalo se da će koncesionar EVN ponuditi beplatan priključak, iako se unaprijed znalo da to neće biti moguće. Uostalom, regulatorna agencija HERA kasnije je i dala svoje mišljenje kako nema besplatnih priključaka, naglasio je zadarski dožupan koji je kao predsjednik povjerenstva za plinofikaciju vodio postupak oko pripreme natječaja, ali je iz cijelog postupka, po vlastitim riječima, uklonjen nakon poništavanja prvog natječaja.

Priključenje novih kupaca regulira članak 14. Ugovora koji kaže da će visinu troškova priključenja na plinski sustav za kućanstva, uslužni sektor i industriju činiti cijena priključka s prikazanim troškom mjernog mjesta i naknada za priključenje na plinsku mrežu. Nadalje, kaže se kako EVN, kao koncesionar, visinu troškova priključenja iz i na distribucijski sustav, koja uključuje i izvođenje svih radova i postavljanje svih uređaja potrebnih za distribuciju plina do priključnog ormarića kupca, uključujući i plinomjer, neće naplaćivati kupcima pod sljedećim uvjetima: kućni priključak mora biti dio distribucijske mreže; kućni priključak, a time i distribucijska mreža, završava na granici zemljišta glavnim zapornim ventilom; u slučaju potrebe na privatnom tlu se dodatno postavlja l m; troškovi se moraju priznati prilikom određivanja tarife; kupac će u roku od 24 mjeseca od izgradnje kućnog priključka ukupno uzeti najmanje 700 metara prostornih zemnog plina; kapacitet potrebnog regulatora iznosi najviše 50 m3/h; kućni priključak izgrađuje se u sklopu izgradnje distribucijske mreže. U slučaju neispunjenja uvjeta koncesionar je ovlašten od kupaca kojima će se vršiti isporuke naplatiti cijenu priključka i naknadu za priključenje na plinsku mrežu, a koje će utvrditi nadležno tijelo. U slučaju da nadležno tijelo ne utvrdi visinu troškova priključenja na plinsku mrežu, ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sporazumno, u obliku aneksa utvrditi postojanje i visinu troškova priključenja na plinsku mrežu.

Zadarska županija nema velikog potrošača
EVN se obvezao da će omogućiti priključenje kupaca na distribucijski sustav najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana dovršetka izgradnje distribucijskog sustava i ishođenja uporabnih dozvola te priključenja na izgrađeni visokotlačni transportni sustav i mjerno redukcijske stanice glavnog Magistralnog plinovoda Bosiljevo – Split za područje Zadarske županije. Posebno je važno napomenuti kako izgradnju plinskih instalacija od glavnoga zapornog ventila na fasadi objekta kupca do mjernog mjesta uključujući brojilo može izvoditi samo koncesionar, odnosno ovlašteni izvođač kojem je taj posao povjerio EVN pod uvjetom ugradnje opreme ide na teret kupca.

Ukoliko neka zgrada ili kuća ima instalacije izvedene od strane trećih osoba, što je slučaj kod instalacija za ukapljeni plin koje su građani u vlastitoj režiji postavljali i za njih pribavili sve suglasnosti i dozvole, te se instalacije ne mogu pustiti u pogon dok ih ne pregleda EVN i za iste izda certifikat.

Đani Bunja kaže da je EVN, zaista, i ispoštovao nekoliko prvih kupaca, tj. besplatno ih priključio na plin, ali je svim sudionicima u postupku od početka bilo jasno da struktura potrošnje plina u Zadarskoj županiji ne omogućava besplatan priključak.

Izvor: Zadarski list