fbpx

Vlada za fondove traži uvođenje strožih pravila

Vlada je na jučerašnjoj sjednici predočila nacrt Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, koji bi trebao stupiti na snagu s danom pristupa Hrvatske u Europsku Uniju. On će znatno postrožiti i povećati odgovornost društva za upravljanje fondovima, kao rezultat događaja koji su doveli do financijske krize.

iječ je o investicijskim fondovima čiji rad zasad regulira Zakon o investicijskim fondovima i koji je ove fondove razlikovao kao nekretninske, one s rizičnim kapitalom ili fondove s privatnom ponudom.

U nacrtu novog zakona, oni se definiraju kao svi fondovi koji nisu klasični otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom za ulaganje u prenosive papire. Ovi posljednji definirat će se Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, čime ih predlagatelj zakona želi jasno ragraničiti.

Novi je zakon, navode predlagatelji, potrebno donijeti zbog usklađivanja s pravnim pravilima EU te kako bi se fondove pripremilo za ulaganje izvan granica Hrvatske.

Implementacija Direktive kroz nacrt Zakona imat će velik utjecaj na hrvatsko tržište kapitala i uvelike će odrediti sudbinu domaćih društava za upravljanje, budući da se nastoji stvoriti struktura koja će onemogućiti fondovskoj industriji u Hrvatskoj kao članici EU odljev kapitala i slabljenje utjecaja na donošenje investicijskih odluka, stoji u Vladinu obrazloženju.

Zakonom su obuhvaćena i društva za upravljanje osnovana i u trećim zemljama.

Izvor: Jutarnji list