fbpx

CARSTVO DIVLJE GRADNJE: U pet godina Vir očekuje 100 milijuna kuna prihoda

Otok Vir je dugo godina bio tretiran kao “malo carstvo divlje gradnje” i ogledni primjer devastiranog prostora, pa nije čudan podatak da je najveći broj zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u Zadarskoj županiji stigao upravo s Vira. Po podacima nadležnog županijskog upravnog odjela s Vira je stiglo više od 3000 zahtjeva, ali općinski načelnik Kristijan Kapović barata podatkom o blizu 4000 zahtjeva.

– Na Viru je ukupno izgrađeno nešto manje od 10.000 objekata, od čega bi trebalo legalizirati oko 8500 kuća, pa je tih 4000 podnesenih zahtjeva zaista solidan odaziv. Očekujemo da će se do konca lipnja, kada istječe zakonski rok za podnošenje zahtjeva, za legalizaciju odlučiti i vlasnici preostalih kuća – kaže Kapović, dodajući kako je Općina odlučila komunalni doprinos sa 70 srezati na 30 kuna po kubičnome metru, dok će višestambene jedinice plaćati 100 kuna po kubiku.

Komunalni doprinos uplaćuje se u općinsku blagajnu, a budući da se za legalizaciju kuće na Viru dosad plaćalo od osam do 15.000 kuna, Kapović procjenjuje da bi u idućih nekoliko godina virski proračun mogao biti bitno udebljan.

– Čuo sam najavu po kojoj bi se mjesečno moglo rješavati do 500 zahtjeva za legalizaciju, pa smo na temelju toga radili kalkulacije koje pokazuju da bi u tom slučaju bilo realno u sljedećih četiri-pet godina očekivati prihod od oko 100 milijuna kuna.

Dvanaest volontera
Koliko će nam to biti važno, vidljivo je iz toga što je općinski proračun za ovu godinu 30 milijuna kuna – kaže Kapović i objašnjava zbog čega smatra da je naizgled astronomski iznos od 100 milijuna ipak samo “kap u moru za sve razvojne potrebe Vira”.

– Mi smo u prošlih pet godina samo u vodovodizaciju utrošili 100 milijuna, a po našim procjenama iz 2002. godine za vodu i kanalizaciju će nam trebati oko 430 milijuna kuna. Međutim, očekivanim ulaskom u Europsku uniju porast će i participacije za izgradnju komunalne infrastrukture, a to bitno multiplicira težinu tih 100 milijuna kuna jer se radi o namjenskim sredstvima koje ćemo ulagati u projektiranje i izgradnju komunalne infrastrukture. Za deset godina je realno očekivati da će svaka kuća na Viru imati vodu i priključak na kanalizaciju – zaključuje Kristijan Kapović.

S područja cijele Zadarske županije do 31. prosinca je predano 10.404 zahtjeva za legalizaciju, ali u nadležnom upravnom odjelu očekuju da će poštom stići još nešto zahtjeva.

– Do 1. prosinca riješeno je 1026 zahtjeva, a do kraja godine ta je brojka narasla na oko 1300 riješenih predmeta. Po starom Zakonu o legalizaciji bilo je predano 2988 zahtjeva, ali vlasnici tih kuća uglavnom su odustali i podnijeli nove zahtjeve po novom zakonu koji je stupio na snagu prošle godine – kaže županijski pročelnik Željko Letinić.

Po podacima Ministarstva graditeljstva, na području Zadarske županije vode se 1192 postupka koji mogu rezultirati rušenjem, a koliko će točno objekata biti srušeno i koliko će tih postupaka biti obustavljeno, ovisi o broju podnesenih zahtjeva za legalizaciju i rješenjima koje će izdati županijski upravni odjel koji će uskoro zaposliti 12 volontera, od kojih će njih šest raditi isključivo na postupcima legalizacije.

[stextbox id=”okvir” caption=”Udvostručit će se broj zahtjeva ” image=”null”]

Vlasnici više od 1300 bespravnih objekata s područja grada Zadra podnijeli su zahtjev za legalizaciju, ali se u gradskoj upravi još uvijek čekaju zahtjevi upućeni poštom, a dio već podnesenih zahtjeva još nije unesen u evidenciju. Očekuje se da će do kraja lipnja broj zahtjeva biti najmanje udvostručen. Što se eventualnih rušenja tiče, podaci Ministarstva graditeljstva pokazuju da se “pod nadzorom” nalazi 380 objekata evidentiranih od 2000. do listopada 2011. godine, a jedan je od problema pri legalizaciji tih bespravnih građevina u tome što deset posto njih nema katastarsku česticu.

[/stextbox]

Izvor: Slobodna Dalmacija