fbpx

Usprkos brojnim zahtjevima za legalizaciju, rušenje neizbježno i u našoj županiji

Građani su dovoljno informirani. Od početka važenja zakona 24. kolovoza 2012. godine prosječno nam je dolazilo 1.500 zahtjeva mjesečno, a ukupno je predano oko 11 tisuća – kazao je Letinić napominjući kako očekuje da će na koncu biti više od 15 tisuća zahtjeva, ali i rušenja

Općinski sud u Zadru jučer je javnosti predstavio četvrti po redu bilten sudske prakse u kojemu su sažete odluke donesene na ovom sudu izabrane po kriteriju interesantnosti.

Prosinački broj obilježio je stručni članak koji se odnosi na aktualnu temu legalizacije objekata pod naslovom “Odnos članka 16. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i članka 361. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima”, a o kojem

je izlagao samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji Jurica Vučetić. Nakon njega o istoj temi govorio je i Željko Letinić, pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije koji nosi titulu državnog rekordera po zaprimljenim zahtjevima za ozakonjenje objekata s oko 11.000 zahtjeva, od čega više od devet tisuća otpada samo na Vir.

– Još prošle godine, kada je na snazi bio sada već nevažeći Zakon o postupanju i izgrađenosti objekata iz 2011. godine lokalna samouprava imala je obvezu pobrojiti i napraviti popise nelegalnih objekata, ali oni to nisu napravili. Ja imam popis osam lokalnih samouprava iz kojih, po njihovoj neujednačenoj metodologiji dolaženja do popisa nelegalnih objekata je 12 tisuća takvih. Naravno, prednjači uvijek aktualni Vir sa devet i pol tisuća, a u isto je vrijeme građevinska inspekcija dostavila popis na kojem su 1.292 takva objekta za koja su ujedno i izdana rješenja za rušenje – rekao je Letinić, dodavši kako je rok za podnošenje zahtjeva istekao. Istaknuo je kako je njegov ured riješio oko 50 posto zahtjeva onih koji su dobili rješenje za rušenje. Vlasnike su, pojasnio je, tražili uspoređujući imena na rješenjima, dodajući kako je tu moguće odstupanje jer se moglo u međuvremenu dogoditi da se promijenio investitor, da se promijenila čestica na kojoj je rješenje za rušenje bilo doneseno, no napomenuo je kako je “okvirno to to”.

– Građani su dovoljno informirani. Ministrica je nedavno rekla da je predano više zahtjeva od očekivanog, čak oko 75 tisuća. Od početka važenja zakona 24. kolovoza 2012. godine prosječno nam je dolazilo 1.500 zahtjeva mjesečno s tim da je posljednji mjesec drastično povećan taj broj – kazao je Letinić, napominjući kako očekuje da će na koncu biti više od 15 tisuća zahtjeva. Spomenuo je i objekte koji se neće moći legalizirati, a to su oni izgrađeni na područjima nacionalnih parkova, javnih parkova, pomorskog dobra, prometnica i slično.

Novi broj biltena, onaj siječanjski, najavljen je za kraj veljače, a predsjednik Općinskog suda u Zadru pozvao je kolege i sve one koji se bave pravnim pitanjima na suradnju pri odabiru tema i razrade problematike.

[stextbox id=”okvir” caption=”Najavljeno rušenje bespravnih objekata” image=”null”]

Iz Ministarstva graditeljstva su najavili kako početkom veljače kreće velika akcija rušenja nezakonito izgrađenih objekata, koja će početi od onih koji nemaju zakonskih temelja za njihovo ozakonjenje.

Gradski Odjel za provedbu dokumenata građenja dosad je pozitivno riješio 157 zahtjeva, dok je 33 odbacio ili obustavio. Nezakonito izgrađenih objekata na područja Zadra koji imaju rješenje o rušenju, koje je izdala građevinska inspekcija, zaprimilo je 380 vlasnika.

[/stextbox]

Izvor: Zadarski list