fbpx

Više od dvadeset tisuća žena nije upisano kod ginekologa!

Po svemu sudeći ginekologinje ugovore još nisu sklopile jer očito nemaju tih minimalnih 1.500 pacijenata. Dakle, bila je uzbuna, nemamo pedijatara i ginekologa, a sada kada ih imamo nastaju problemi s formiranjem timova, istaknuo je dr. Josip Kraljić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Zadarskoj županiji

Problem nedostatka liječnika u Zadarskoj županiji sve je veći, a u posljednje vrijeme osim općepoznatog nedostatka pedijatara sve je više izraženiji nedostatak ginekologa. Na području naše županije zbog manjka ginekologa žene na pregled čekaju od jednog do dva mjeseca, ovisno stignu li upasti na listu uglavnom prvog u mjesecu kada se upisi obavljaju.

U Zadru osam ginekoloških timova

Trenutačno na našem području djeluje 13 ginekoloških timova, od čega su dva bez nositelja, dakle s nositeljem njih 11. U gradu Zadru djeluje osam timova, dok su ostala tri locirana u Biogradu, Benkovcu i Pagu. Dakle, od 72.500 žena u fertilnoj dobi upisano je tek njih 51.000. Drugim riječima, na području Zadarske županije, po riječima pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Zadarskoj županiji, dr. Josipa Kraljića, bez adekvatne ginekološke zdravstvene zaštite, odnosno bez upisa kod odabranog liječnika je čak 21.500 žena.

– S timovima novih ginekologinja koje obavljaju upise, dr. Ilvom Marić i dr. Anom Bašić u Zadru djeluje osam timova. Naravno, ova dva se trebaju popuniti kako bi distribucija pacijenata postala ravnomjerna. Danas imamo ginekologe koji još ne mogu početi s radom jer nisu ispunili upisnu kvotu, a do jučer nismo imali ginekologe i imali smo strašnih problema zbog toga. Možda jednostavno žene nisu dovoljno upoznate s ovim pomacima na tom polju pa je svaka obavijest o tome dobro došla. Očekuje se da će te dvije liječnice ostvariti ipak jedan korektan broj pacijenata te da će konačno moći početi raditi jer smo ih zato i slali na specijalizaciju, istaknuo je dr. Kraljić.

Problem koji nastaje kod upisa pacijenata je isti kao i u slučaju dva nova tima pedijatara. Naime, jedan je preuzeo ordinaciju, odnosno pacijente dr. Mokovića koji je otišao u mirovinu, dok drugi upisuje pacijente od nule. Ugovor s ugovornim partnerom ne može sklopiti dok ne popuni zakonom propisani broj pacijenata.

Prikupljanje pacijentica

– Teško je popuniti tu kvotu kad startate od nule. Nitko istog trenutka kad krene s radom ne može imati 715 djece, što je minimalni broj, odnosno 25 posto od 950 djece što je uvjet za početak rada. To je neobična i neugodna situacija u koju su dovedeni i naše kolege i ustanova jer kolega sjedi u ordinaciji i čeka pacijente da se upišu, a ustanova ima nula prihoda jer nije ugovoren tim, a ima rashod. Nove ginekologinje nisu skupile još minimalan broj pacijenata kako bi mogle sklopiti ugovor s HZZO-om. Za zdravstvenu zaštitu žena minimalan broj je 4.500 žena što nije mala brojka. Naime, za start potrebno je sakupiti 25 posto od standardnog broja, dakle 1.500 pacijentica kako bi mogle sklopiti ugovor, jer je 6.000 pacijentica standardni broj u ginekološkim ambulantama. Pedeset posto upisanih pacijentica od standardnog broja moraju imati na kraju isteka prve godine, dok četvrtu godinu od početka rada moraju imati navedeni minimalan broj pacijentica. Po svemu sudeći ugovore još nisu sklopile jer očito nemaju još uvijek upisanih tih minimalnih 1.500 pacijenata. Dakle, bila je uzbuna, nemamo pedijatara i ginekologa, a sada kada ih imamo nastaju problemi s formiranjem timova. Nadam se da ćemo bar ovako medijski doprijeti do zainteresiranih pacijentica, pojašnjava dr. Kraljić.

S obzirom na najnovije izmjene Odluke o osnovama za sklapanje ugovora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, postojeći ginekološki timovi će se dodatno opteretiti što će zasigurno utjecati na kvalitetu i učestalost pružanja zdravstvene zaštite ženama u Zadarskoj županiji.

Izvor: Zadarski list