fbpx

Iz plana “ispala” osnovna škola; Na TIZ-u hotel od 14 katova

Dvanaest godina od početka izrade javnu je raspravu konačno dočekao Urbanistički plan uređenja stambene zone Karma. Premda je trebao biti usvojen još prije desetak godina, zbog brojnih prigovora vlasnika zemljišta plan je prošao nekoliko dorada, a zatim i usklađenja s planovima višeg reda, sukladno izmjenama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana Grada Zadra. Konačni prijedlog koji je izradila Arhitektonska radionica Marušić obuhvatom je manji za gotovo četiri hektara od prvotnoga plana iz koji su u međuvremenu “ispali” područje osnovne škole i samostana školskih sestara franjevki.

Planom se regulira nova cestovna i prometna mreža te uvjeti gradnje u skladu s tradicijskim i prostornim vrijednostima cijelog naselja Arbanasa kojem je Karma prirodna cjelina, a koja bi, prema predloženom rješenju, trebala postati njihova rezidencijalna zona za maksimalno 200 novih stambenih jedinica.
Izlaganje 20. veljače

Plan također definira uvjete gradnje od šetnice do Ulice Đure Marušića na način da se u “prvom” redu od mora mogu graditi kuće maksimalne visine vijenca od sedam metara, u “drugom” redu objekti mogu imati i prizemlje, a u “trećem” prizemlje s katom. Planom je također predviđeno da objekti prema šetnici u većem dijelu imaju tzv. zelene krovove kako bi se sačuvala morfologija staroga gradskog naselja, ali i zbog bolje uklopljenosti nove gradnje u zeleni ambijent Karme.

Predviđeni su zahvati i na prostor šetnice koja konačno dobiva uređeni zeleni pojas, biciklističku stazu i potporne zidove, dok se za obalno područje ispod same šetnice predlaže izrada posebnih arhitektonskih i pejsažnih projekata za uređenje kupališnih i rekreacijskih sadržaja. Javni uvid u izmjene i dopune UPU Karma traje od 8. veljače do 11. ožujka, a javno izlaganje plana održat će se u srijedu 20. veljače u Velikoj gradskoj vijećnici s početkom u 10 sati.

Na TIZ-u hotel od 14 katova

Izmjenama DPU-a prostora TIZ-a predviđeno je uklanjanje ‘čaraparnice’, jedine preostale zgrade iz bivšeg kompleksa tekstilne industrije Zadar. Na njezinu mjestu gradit će se nova poslovna zgrada s podrumom, prizemljem i četiri kata, a odmah uz nju predviđena je poslovna zgrada, najvjerojatnije hotel, u obliku tornja na čak 16 etaža.

Pet planova na raspravi

Osim plana za Karmu, na javnom se uvidu nalaze još četiri plana: izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja (DPU) centralne zone Vidikovac izradio je Block projekt; izmjene i dopune DPU-a stambene zone Crvene kuće izradio je AB Forum; a izmjene i dopune DPU-a prostora TIZ-a projektni biro D&Z.

Izvor: SD