fbpx

Šibenčanin Ivan Rude odlučuje o sudbini Tankerkomerca

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da dužnik ima 148 zaposlenih te je ocijenjeno da postoje opravdani razlozi za zastajanje s provođenjem postupaka ovrhe

Prva tvrtka s područja Zadarske županije koja je zatražila, pa i ušla u postupak predstečajne nagodbe zadarski Tankerkomerc dobio je tzv. povjerenika predstečajne nagodbe u osobi Ivana Rude iz Šibenika, inače osobe sa liste stečajnih upravitelja.

Tankerkomerc d.d. s dugom od 39,7 milijuna kuna prema najnovijem je izvješću Ministarstva financija na prvom mjestu dužničke liste kada su u pitanju dugovi prema državi na području Zadarske županije. Tankerkomerc je tradicionalna i dugo godina stabilna ovdašnja tvrtka nastala iz jezgre nekadašnjeg SOUR-a oko Tankerske plovidbe, odvojena nakon pretvorbe i privatizacije. U problemima je posljednjih nekoliko godina, a novousvojeni Zakon o predstečajnoj nagodbi pojavio se kao put spašavanja tvrtke nakon što dulje vrijeme drugi postupci nisu dali rezultate. Nakon što je FINA koncem prosinca prošle godine zaprimila prijedlog o pokretanju postupka predstečajne nagodbe za ovog dužnika, Tankerkomerc je bio dužan dostaviti Nagodbenom vijeću što kompletniju dokumentaciju za vođenje ovog postupka što je i učinio, a sadrži uz redovne dokumente i Izvješće o financijskom stanju i poslovanju (bilješke uz financijske izvještaje),Izvješće ovlaštenog revizora, Popis imovine i prava kao i Opis pregovora s vjerovnicima i obavijesti dostavljene vjerovnicima.

Nagodbeno vijeće u sastavu Suzana Budišćak Kupčinec, kao predsjednik vijeća te Jasna Mulalić i Elizabeta Banić kao članovi vijeća u postupku predstečajne nagodbe odredile su Ivana Rudu povjerenikom predstečajne nagodbe s liste stečajnih upravitelja.

Predstečjano vijeće donjelo je i Rješenje o privremenoj mjeri kojim se nalaže Financijskoj agenciji da zastane s postupcima ovrhe i osiguranja koji su pokrenuti nad dužnikom. Privremena mjera određuje se u trajanju do 18. ožujka 2013. godine.

U obrazloženju stoji da je 24. prosinca 2012. godine Tankerkomerc podnio Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te 31. prosinca 2012. godine Prijedlog za određivanje privremene mjere zastajanja s provedbom ovrhe. U prijedlogu je dužnik naveo da mu je žiro račun blokiran te nije moguća isplata zaostalih plaća, što ugrožava obavljanje poslovne djelatnosti, a koju su dužni uredno obavljati sukladno ugovorima sa strateškim kupcima. Neispunjenje ugovorne obveze, nanijelo bi im nenadoknadivu štetu.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da dužnik ima 148 zaposlenih te je ocijenjeno da postoje opravdani razlozi za zastajanje s provođenjem postupaka ovrhe.

Inače, u zadarskim gospodarskim krugovima kruži i dalje informacija o interesu turske Dogus grupe za moguću kupnju tvrtke.

Izvor: ZL