fbpx

Direktor banke Ladi Šokoti “vratio” posuđeni milijun kuna novcem s njezinog računa

Denisa Ivanca, bivšeg direktora Imex banke u Zadru, tereti se da je novčanim transakcijama oštetio banku za 1,8 milijuna kuna

Zbog bolesti svih triju svjedoka koje je u postupku protiv Denisa Ivanca (41), bivšeg direktora poslovnice Imex banke u Zadru, jučer planirao saslušati predsjednik Sudskog vijeća u ovom postupku, Boris Babić, suđenje je odgođeno, a nova rasprava bit će naknadno zakazana.

Ivanca se tereti da je kao direktor podružnice Imex banke u Zadru tijekom 2009. pa do svibnja 2010. godine novčanim transakcijama oštetio banku, a sebi pribavio nepripadajuću korist.

– U namjeri da svoje dugovanje prema Ladi Šokoti, po osnovi kratkoročne pozajmice u iznosu od milijun kuna, prebaci na teret banke, nastalog temeljem ugovora zaključenog 10. travnja 2009. godine, a koji je Ugovor zajedno sa Suglasnošću o zaplijeni prethodno ovjerio kod javnog bilježnika, istog dana razročio Ugovor o oročenom depozitu Lade Šokote u Imex banci od 1. travnja 2009. godine. Potom da je šalterskom djelatniku Nevenu Banjac naložio da internim nalogom za prijenos milijun kuna uplati na žiro-račun Marinka Šante Miletića, a zatim da odmah isti iznos prenese na žiro-račun TD Proton d.o.o. iz Varaždina.

Ivanca se tereti da je potom proveo gotovinsku uplatu iznosa od milijun kuna na temelju novog Ugovora o oročenom depozitu zaključenog sa Šokotom, bez odgovarajuće odluke Uprave banke. Tu isplatu je Ivanac još i bez znanja klijentice Šokota ponovno stornirao, nakon čega je Imex banka na njezino traženje vratila joj milijun kuna na račun te da je tako za taj isti iznos oštećena banka.

Izvor: Zadarski list