fbpx

Kultura i poduzetništvo

U Zadru sutra počinje trodnevna radionica “Poduzetništvo u kulturi za neprofitne organizacije” koja se u organizaciji udruge Zadar snova i Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka održava u klubu Acme.

 Ovo je prvi dio petodnevnog programa čiji je cilj voditelje neprofitnih organizacija na području nezavisne kulture i suvremenog umjetničkog stvaralaštva provesti kroz proces poslovnog planiranja, pokretanja i pozicioniranja poduzetništva u kulturi kao vitalnog aspekta održivosti i izgradnje razvojnih potencijala organizacija. Radionice će se održavati u prostorijama kluba Acme u Zadru, N. Matafare 2a, u terminima od 11 do 17 sati.

 Voditeljica programa je diplomirana ekonomistica Sonja Vuković, predsjednica udruge Slap koja je na području razvoja civilnog sektora aktivna više od 12 godina.

Program je za sudionike besplatan zahvaljujući prepoznavanju i financijskoj podršci Ministarstva kulture RH, Zaklade Kultura nova i Zadarske županije.

Cilj treninga: voditelje neprofitnih organizacijaprovesti kroz proces poslovnog planiranja, pokretanja i pozicioniranja socijalnog poduzetništva, koji će doprinijeti većoj održivosti organizacije i programa

 Radni zadaci:

Pomoći polaznicima u razumijevanju koncepta socijalnog poduzetništva uz prikaze dobre prakse
Testirati poslovne ideje te odabrati i razraditi optimalnu sukladno ciljevima i resursima organizacije
Pomoći polaznicima odrediti vlastitu poziciju na tržištu temeljenu na analizi tržišta te pravilnog segmentiranja i određivanja ciljanih tržišta;
Odrediti koristi za potencijalne kupce te sukladno tome definirati proizvode i usluge;
Izraditi plan pozicioniranja socijalnog poduzetništva;
Izraditi koncept poslovnog plana poslovnog poduhvata

Izvor: HRT Zadar