fbpx

Šarić izgubio spor, Poliklinika može dobiti uporabnu dozvolu

Vlasnik nekadašnje gostionice Putnik na Relji Živko Šarić nije više vlasnik zemljišta i ostataka njegove gostionice. Nepravomoćnu presudu je donijela sutkinja Općinskog suda Ivana Klišmanić koja je uvažila tužbu Opće bolnice Zadar radi uknjižbe vlasništva.

Sutkinja nije htjela ulaziti u upravni postupak i rješenje Skupštine Općine Zadar iz 27. siječnja 1988. kojim se Šarićevo zemljište, na osnovi odluke o deposedaciji, daje na korištenje tadašnjem Medicinskom centru, a time i pravnom nasljedniku Općoj bolnici Zadar. Time su stvoreni preduvjeti da se Bolnica uknjiži kao vlasnik zemljišta na kojoj se gradi zadarska Poliklinika te time riješi i uporabna dozvola koja je do sad, zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova, visjela u zraku.

Presuda je donesena, iako Šarić nikad nije bio obeštećen za oduzetu zemlju te iako se 26 godina nije provela odluka SO Zadar jer Šarić nije isplaćen. Donoseći presudu sutkinja Klišmanić je samo dodala da bi je komentirala, ali neće zbog nazočnosti novinara. Što je pod time mislila, teško je reći. S druge strane, odvjetnik Živka Šarića Slaven Dmitrović nam je izjavio:

– Ako se presuda može prihvatiti u dijelu zemljišta, ne može se i za zgradu. Predmetna čestica sastoji se od zemljišta i zgrade, a u istom rješenju o deposedaciji na kojeg se poziva sud, stoji kako će se za oduzimanje zgrade naknadno donijeti rješenje koje nikad nije doneseno. To znači da gostionica Putnik nikad nije oduzeta, pa ako bi se presuda i mogla prihvatiti za zemlju, nikako se ne može prihvatiti za zgradu, rekao je Slaven Dmitrović.

Šariću je ostao spor pred upravnim tijelom Državne uprave za naknadu za oduzeto zemljište, ali taj proces stoji u mjestu jer po Šariću, Grad Zadar ne priznaje nalaze vještaka.

Na presudu u slučaju Poliklinika, Šariću je na raspolaganju žalba Županijskom sudu u roku 15 dana. Posebno će biti zanimljivo u kojem vremenu će se riješiti najavljena žalba. Prema sudskoj praksi, ovakve žalbe se rješavaju i nekoliko godina.

 Izvor: Zadarski list