fbpx

Turska i BiH najduže čekaju na vratima Europe

Povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, novinari agencije Anadolija su napravili istraživanje o vremenskom periodu koji je bio potreban pojedinim zemljama da se domognu tako željenog punopravnog članstva u ovoj najvećoj međudržavnoj organizaciji na svijetu. Prema rezultatima istraživanja, Turska i Bosna i Hercegovina su zemlje koje su najviše vremena provele na putu prema Bruxellesu i još uvijek nisu postale punopravne članice te organizacije.

Turska je zemlja koja uvjerljivo najduže čeka na vratima Europe, odnosno Turci čekaju 54 godine u redu da uđu u EU, jer su 1959. godine podnijeli službeni zahtjev za ulazak u tadašnju Europsku ekonomsku zajednicu (EEC). Turska je u prosincu 1999. godine službeno priznata kao zemlja kandidat, dok je pregovore o članstvu sa EU započela u listopadu 2005. godine, kao što je slučaj i s Hrvatskom. Međutim, ni nakon osam godina pregovora o članstvu, Turska nije uspjela ući u EU zajedno sa Hrvatskom. Isto tako, Turska već 14 godina ima status zemlje kandidata i čeka u redu za Bruxelles.

Nakon Turske, Bosna i Hercegovina je sljedeća zemlja koja najduže čeka na članstvo u EU, nakon što je u lipnju 2000. godine na summitu u Feiri priznata kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u EU. Točnije, BiH kao zemlja potencijalni kandidat već 13 godina čeka da prvo dobije status zemlje kandidata, kako bi, nakon toga, mogla postati članicom EU.

S druge strane, Hrvatskoj je trebalo oko pet godina i osam mjeseci da potpiše ugovor o pristupanju u EU. Naime, Hrvatska je otvorila pregovore s Europskom unijom 3. listopada 2005. godine, dok je posljednje poglavlje zatvorila u lipnju 2011. godine, kad je i odlučeno da će u srpnju 2013. godine postati članica EU.

Nadalje, Srbija je status zemlje kandidata za članstvo u EU stekla odlukom Europskog vijeća 1. ožujka 2012. godine. Tako je Srbiji trebalo manje od 12 godina da od zemlje potencijalnog kandidata, koji je dobila u lipnju 2000., postane zemlja kandidat. Srbija je, uz Makedoniju, Crnu Goru i Tursku, jedna od četiri zemlje kandidata za članstvo u EU.

Odnosi između Crne Gore i EU u Procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP) uspostavljeni su u srpnju 2001. dok je ta zemlja bila u sastavu tadašnje države Srbije i Crne Gore. Crna Gora je u svibnju 2006. godine proglasila nezavisnost te je nakon provedenih reformi u prosincu 2010. dobila status kandidata za članstvo u EU. Pregovori o pristupanju Crne Gore u EU počeli su 29. lipnja 2012. godine.

Makedonija je započela približavanje EU 2000. godine kad su počeli pregovori u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP), dok je status zemlje kandidata dobila u prosincu 2005. godine, što znači da je toj zemlji trebalo oko pet godina da postane kandidat za članstvo u EU. Prema preporuci Europskog vijeća, ova zemlja bi uskoro mogla započeti pregovore o članstvu u EU.

Albanija je, zajedno sa ostalim zemljama iz regije, u lipnju 2000. godine dobila status zemlje potencijalnog kandidata. Iako još uvijek nije dobila status kandidata, Europska komisija je u listopadu 2012. godine predložila da Albanija dobije status zemlje kandidata za članstvo u EU, ako provede preostale reforme.

Također, grupa od 10 zemalja – Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka, koje su ušle u EU u svibnju 2004. godine, na to pristupanje su čekale između četiri i šest godina. Naprimjer, Slovenije je u ožujku 1998. godine započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji i nakon uspješno provedenih političkih, ekonomskih i pravnih reformi ta zemlja je u svibnju 2004. godine ušla u EU. Slovačkoj su trebale četiri godine da postane članica EU, nakon što je u ožujku 2000. godine započela službene pregovore o članstvu, koje je ta zemlja okončala u svibnju 2004. godine.

Rumunjska i Bugarska su počele pregovore o članstvu u EU 15. veljače 2000. godine te su obje 25. travnja 2005. godine potpisale Sporazum o pristupanju prema kojem su, 1. siječnja 2007. godine ušle u EU, što znači da im je trebalo oko pet-šest godina da ispune potrebne reforme za punopravno članstvo u EU.

Također, 80-tih godina su se tadašnjoj Europskoj zajednici priključile Grčka, Portugal i Španjolska i to nakon samo nekoliko godina pregovora o članstvu. Grčka je postala članica u siječnju 1981. godine, što je samo šest godina nakon podnošenja zahtjeva o članstvu. Španjolska i Portugal su u Europsku zajednicu ušle u siječnju 1986. godine, dok su službeni zahtjev za članstvo u toj zajednici podnijeli 1977. godine.

Izvor: Index.hr