fbpx

58 prijedloga spremno za EU projekte!

Centar za baštinu i Centar za mlade u eksvojarni Stjepana Radića u visokoj su pripremi, a spremaju se i Inteligentni prometni sustav (ITS), Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Diklo, Odvodnja otpadnih voda Kožino – Petrčane, povećanje energetske učinkovitosti u javnim objektima, sve za strukturne fondove EU

Sredstva EU fondova postala su dostupna svima u Hrvatskoj srazmjerno propisanim metodologijama i sposobnostima. U tom smislu to su potencijalno i sredstva naših lokalnih proračuna, poduzetnika, institucija.

Grad Zadar u tome bi svakako trebao biti značajan “igrač”. O tome što je Grad Zadar do sad učinio i što čini na tom planu u vrijeme kada smo postali članica EU odgovore smo potražili u Upravnom odjelu za gospodarstvo, od pročelnika Alana Kocipera, te Ane Odvitović, savjetnice za EU projekte iz Odsjeka za poduzetništvo, turizam i EU projekte.

Pripreme za EU projekte

– Sustavan rad na pripremi projekata i kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova u Gradu Zadru započinje u veljači 2010. godine proširenjem Odsjeka za poduzetništvo i turizam u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo. Tada pročelnik Alan Kociper započinje uspostavu sustava koji bi omogućio upravljanje najvažnijim gradskim projektima prihvatljivim za financiranje iz EU fondova, kazuje nam savjetnica Odvitović.

Istovremeno je trebalo podignuti kapacitete ljudskih potencijala u gradskoj upravi u smislu razumijevanja sustava EU fondova, kako bi se ti projekti mogli kvalitetno pripremiti za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva. Budući da su EU fondovi tek jedan u nizu potencijalnih izvora financiranja projekata koje gradska uprava ionako razvija (iako najpoželjniji baš zato jer se radi o bespovratnim sredstvima), intencija je bila da se iskoriste postojeći ljudski potencijali unutar gradske uprave uz minimalna nova zapošljavanja.

– Stoga je u odjelu otvoreno radno mjesto savjetnika za EU projekte, na kojem sam još uvijek jedina zaposlena, a dio tih poslova vrlo učinkovito pokriva i pripravnik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Uspostavljena je, također intenzivnija suradnja s Razvojnom agencijom Zadarske županije te sa Zadarskom županijom, čiji su zaposlenici Upravnog odjela za razvoj i europske procese sa svojim znanjem i iskustvom imali važnu ulogu savjetnika u toj početnoj fazi, a danas partnera u mnogim projektima, objašnjava Odvitović.

Zadar sudionik 30 prijava za EU

U protekle dvije godine Grad Zadar sudjelovao je u prijavi više od 30 projekata na natječaje u sklopu Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), ali i u sklopu Programa unije (npr. CIP – Program za konkurentnost i inovacije, LLP – Program za cjeloživotno učenje, Europa za građane) te programa transnacionalne suradnje Mediteran – MED. Od potpore jačanju gospodarstva i smanjenja neravnoteža na tržištu rada, preko zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, povećanja kvalitete života, razvoja socijalnih usluga, pa sve do infrastrukturnih projekata, od kojih su dva prijavljena na nedavno zatvoreni natječaj za Razvoj poslovne infrastrukture (IPA II C) – Coworking Zadar i Turističko-informativni centar.

Započela je i provedba projekta PRO-E-BIKE, sufinanciranog u sklopu programa CIP – Intelligent Energy Europe, vrijednog ukupno 1,3 milijuna euro, koji promovira korištenje električnih bicikala i skutera kao okolišno prihvatljivu alternativu motornim vozilima na fosilna goriva, u svrhu dostave robe i tereta te za prijevoz putnika u europskim gradovima. Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera iz sedam europskih zemalja, a vodeći partner je Energetski institut Hrvoje Požar. Grad Zadar, kao pilot grad, će u sklopu projekta izraditi akcijski plan poticanja ove izrazito čiste tehnologije.

Prošlog mjeseca završen je projekt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za europske gradove, koji je provodila Opća uprava za klimatske akcije Europske komisije, a cilj koji je pružiti potporu gradovima zainteresiranima za razvijanje strategija klimatske prilagodbe i dati im priliku da sudjeluju s gradovima sličnih interesa. Grad Zadar sudjelovao je u projektu kao jedan od 21 europskog grada.

Ugovori pred potpisom i novi projekti

Od ranije spomenutih prijavljenih projekata, trenutačno su dva uspješno ocijenjena i pred potpisom ugovora o sufinanciranju u sklopu natječaja „Lokalne inicijative za zapošljavanje” pod programom IPA IV Razvoj ljudskih potencijala. Riječ je o projektima koji imaju za cilj doprinijeti ostvarenju ciljeva i prioriteta definiranih Strategijom razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije kroz utjecaj na smanjenje neravnoteže ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno kroz jačanje i umrežavanje civilnog sektora. Grad Zadar je na jednom od prijavljenih projekata nositelj, a na drugom partner u projektu.

– U narednom razdoblju očekujemo rezultate ostalih natječaja na kojima imamo prijavljene projekte (IPA Adriatic, CIP – Intelligent Energy Europe, LLP – Leonardo da Vinci), a intenzivno se radi i na pripremi projekata za financiranje iz strukturnih fondova, kao npr. Inteligentni prometni sustav (ITS), Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Diklo, Odvodnja otpadnih voda Kožino – Petrčane, Povećanje energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu Grada Zadra. Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Grada Zadra. Ovo prvenstveno podrazumijeva pripremu projektne dokumentacije za one projekte za koje još nije u potpunosti spremna, dok od projekata u visokom stupnju pripremljenosti treba istaknuti Centar za baštinu / Muzej 2 palače (prostorna i funkcionalna prenamjena sklopa Kneževe i Providurove palače) i Centar za mlade (izgradnja centra rekonstrukcijom i nadogradnjom zgrade u eksvojarni Stjepana Radića, odmah uz Gradsku knjižnicu).

 Izvor: Zadarski list