fbpx

Jadera sklopila ugovor o zakupu s Gradom, a vlasnik je Država

Tko je vlasnik poslovnog prostora površine 40,92 metra četvornih u centru Poluotoka, Ulici Borelli broj 7, pitanje je kojim se bavi Trgovački sud u Zadru u dva različita spora.

U prvom slučaju u kojem je jučer održano i sudsko ročište pred sucem Tomislavom Jurlinom Grad Zadar za pravo vlasništva nad dijelom prostora nekadašnjeg restorana Dva ribara tužio je Jaderu d.o.o., tvrtku u vlasništvu ugostitelja Zvonimira Nižića Grofa. Ovaj zadarski poduzetnik je, naime, pravo vlasništva nad ugostiteljskim poduzećem s nekoliko objekata u centru grada, na vrlo atraktivnim lokacijama, stekao privatizacijom još polovinom 90-tih.

U međuvremenu, u katastarske knjige kao vlasnik tog istog prostora, odnosno dijela prostora bivšeg restorana Dva ribara, upisala se Republika Hrvatska pa je Jadera d.o.o. pred istim sudom pokrenula parnični postupak tuživši državu.

Zanimljivo je kako je Grad Zadar tužbu protiv Jadere d.o.o. podigao tek 16. prosinca 2011. godine radi iseljenja iz poslovnog prostora za koji drže kako ga vlasnik Jadere d.o.o. koristi bez valjane pravne osnove odnosno ugovora o zakupu.

Zašto bi Jadera d.o.o. uopće sklapala ugovor o zakupu s Gradom, ako je prema stanju u zemljišnim knjigama vlasnik Država nije jasno, kao niti što je Grad čekao i zašto je trebalo 12 godina da se podnese jedna najobičnija tužba.

Uz činjenicu da Gradu Zadru ovo nije jedini slučaj gdje tužbu podiže nakon proteka više od deset godina razlog je nepovjerenja građana u pravnu službu Grada i zaključak kako je riječ o pukom zadovoljavanju forme, a ne istjerivanju pravde. Sličan slučaj Grad vodi i s Lignumom oko vlasništva nad dijelom bivše tvornice Bagat, ali također prekasno.

Izvor: Zadarski list