fbpx

Na Sveučilištu više studentica

U novom priopćenju Državnog zavoda za statistiku prikazani su studenti koji su diplomirali na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom (stručni i sveučilišni dodiplomski studij) i prema bolonjskom programu (stručni i specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) u prethodnoj godini.

Tijekom 2012. na visokim učilištima Republike Hrvatske diplomirala su 36.964 studenta, što je 476 studenata više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja studenata koji su diplomirali, 75,2 % su redoviti studenti, a 24,8 % su izvanredni studenti. Od redovitih studenata, 64,3 % studenata studiralo je uz subvenciju troškova školarine, a 35,7 % studenata je samo plaćalo školarinu. Udio studentica koje su diplomirale u 2012. jest 59,5 %.

Na Sveučilištu u Zadru diplomiralo je ukupno 983 studenta, od čega 108 na stručnom odjelu Sveučilišta, te 875 na sveučilišnim odjelima. Iznimna je disproporcija u broju studentica i studenata jer su svega 194 studenta završili studije u Zadru, na stručnom odjelu svega četiri od 108, te 190 na sveučilišnim programima. Odnosno oko 20 posto završenih zadarskih studenata bili su muškarci. Većina je studirala redovno, njih 845.

Ukupno u cjelokupnom sustavu hrvatskih stručnih i sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru diplomiralo je oko 2,5 posto ukupno diplomiranih u zemlji.

Od ukupnog broja studenata koji su diplomirali, na veleučilištima je diplomiralo 12,9 % studenata, na visokim školama 6,4 %, na fakultetima 78,9 % (na stručnom studiju 12,0 %, a na sveučilišnom studiju 66,9 % studenata), dok je na umjetničkim akademijama diplomiralo 1,8 % studenata. U Zadru je 10 posto studenata diplomiralo na stručnim studijima a 90 posto sveučilišnim.

S obzirom na godine života, 18,2 % studenata koji su diplomirali u 2012. pripada dobnoj skupini od 21 i manje godina života, 43,7 % dobnoj skupini od 22 do 24 godine, 18,4 % dobnoj skupini od 25 do 27 godina, 7,1 % dobnoj skupini od 28 do 30 godina, 4,4 % dobnoj skupini od 31 do 33 godine, 2,6 % dobnoj skupini od 34 do 36 godina, 2,0 % dobnoj skupini od 37 do 39 godina, a 3,6 % dobnoj skupini 40 i više godina.

Izvor: Zadarski list