fbpx

Od sada lakše do naknade štete u prometnim nesrećama u inozemstvu

Budući da postoji mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku, olakšava se postupak ostvarivanja prava na naknadu štete.

Od 1. srpnja 2013. u primjeni je Sustav zaštite posjetitelja u rješavanju odštetnih zahtjeva iz prometnih nesreća u inozemstvu prouzročenih od vozila iz država članica Europskog gospodarskog prostora. Ulaskom RH u Europsku uniju hrvatskim građanima koji su oštećeni u prometnim nesrećama u inozemstvu od vozila koja su osigurana i registrirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) olakšava se postupak ostvarivanja prava na naknadu štete budući da će imati i mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta inozemnog osiguratelja štetnika u Republici Hrvatskoj.

U slučaju kad osiguratelj štetnika nije imenovao ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj ili ako ovlašteni predstavnik nije ispunio svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, oštećeni će odštetni zahtjev moći postaviti prema Uredu za naknadu uspostavljenom u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje, a ako nije poznat osiguratelj štetnika ili njegov ovlašteni predstavnik, pomoć će pružiti Informacijski centar, također pri Hrvatskom uredu za osiguranje, koji će informaciju o osiguratelju i njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj zatražiti putem nadležnog Informacijskog centra države članice kod čijeg je osiguratelja vozilo štetnika osigurano.

Hrvatski ured za osiguranje je, naime, kao hrvatski Ured za naknadu, Informacijski centar i Garancijski fond, 1. 7. 2013. potpisao potrebne sporazume s nadležnim tijelima u ostalim državama članicama u okviru tzv. Sustava tijela IV. Direktive o obveznom osiguranju motornih vozila – sustava zaštite posjetitelja uspostavljenog u Europskoj uniji u cilju olakšavanja položaja osoba oštećenih u prometnim nesrećama izvan države njihova prebivališta od vozila koja su osigurana i uobičajeno stacionirana u drugim državama članicama.

Hrvatski građani nisu obvezni odštetni zahtjev podnijeti ovlaštenom predstavniku, koji štete rješava u ime i za račun odgovornog osiguratelja sukladno mjerodavnom pravu države u kojoj se nesreća dogodila, nego i nadalje mogu odštetni zahtjev podnijeti izravno inozemnom osiguratelju štetnika.

Izvor: net.hr