fbpx

Njemačka će zahvaljujući krizi uštedjeti 41 milijardu eura

Prema podacima koje je objavilo ministarstvo financija, Njemačka će u razdoblju od 2010. do 2014. zahvaljujući nižim kamatama na dug uštedjeti ukupno 40,9 milijardi eura. Brojka odražava razliku između stvarnog i proračunom predviđenog iznosa kamata.

Informacija je objavljena zahvaljujući upitu parlamentarnog zastupnika Socijaldemokratske stranke Njemačke Joachima Possa.

U prosjeku se kamata na sva izdanja dužničkih papira savezne njemačke vlade u razdoblju od 2010. do 2014. smanjila za gotovo jedan postotni bod. Financijski ulagači smatraju njemačke dužničke papire sigurnim ulaganjem u vrijeme krize, s obzirom na zdrave javne financije.

Ušteda na kamatama i neočekivano visoki porezni prihodi koje je generiralo snažno gospodarstvo ujedno su rezultirali nižim neto zaduživanjem. Tako je njemačka vlada u razdoblju od 2010. do 2012. izdala 73 milijarde eura novog duga manje no što je planirala.

Ministarstvo financija pokušava maksimalno iskoristiti prednost niskih kamata pa izdaje više obveznica s duljim rokovima dospijeća. Tako je u razdoblju od 2009. do 2012. udio obveznica s rokovima dospijeća kraćim od tri godine smanjen sa 71 na 51 posto.

Izvor: Index.hr