fbpx

Novi pravilnik o PDV-u ne predviđa oslobađanje za međunarodne projekte

Svima koji namjeravaju investirati i apslicirati na međunarodne fondove upozorenje da dobro pruče jesu li u njima troškovi PDV-a odobrivi, jer u protivnom ih čeka sasvim drugačija računice

Organizacija za građanske inicijative (OGI) obavijestio je javnost o novom pravilniku o PDV-u, kojim se ne predviđa oslobođenje za EU i ostale međunarodne projekte. Po novom pravilniku predviđa se oslobođenje od PDV-a za nabavku roba i usluga u projektima iz programa za čije sudjelovanje se koriste IPA sredstva po ugovorima koji su sklopljeni prije dana stupanja na snagu novog Zakona. Dakle oni koji su do sad bili sudionici u takvim projektima imaju prethodno pravo oslobađanja od PDV-a.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta navodi da se postojeći ugovori, koji su prethodno sklopljeni i ovjereni prije dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost 26. lipnja, ponovno ne ovjeravaju.

Kod prijave novih projekata u programima u kojima PDV nije odobriv trošak, korisnicima se preporučada razmisle o izvoru financiranja za ovaj dio troška.

Jasno je da će to “posložiti račune” mnogih koji čekaju preostale projekte (natječaje) IPARD-a, kao i mnoge koji se spremaju aplicirati na toliko najavljivane i čekane fondove EU, kohezijske, strukturni i ostale,što uključje i mnoge ovdašnje jedinice lokalne samouprave i druge institucije, a ne tek privredne subjekte i pojedinice.

Prema prijedlozima za novo programsko razdoblje u Strukturnim fondovima i programu Obzor 2020 (Horizon 2020), PDV će u principu biti odobriv trošak te ga je potrebno uračunati u projektni proračun.

Hoće li ova zakonska izmjena utjecati na smanjenje iskoristivosti fondova, a što kao strahovanje visi u zraku već godinama, vidjet će se. Upravo je pravo korištenja fondovskih sredstava pod iznimno povoljnim uvjetima (sudjelovanje fondova i preko 60 do 70 posto) u investicijama i projektima bila značajna nada u oporavak Hrvatske i buđenje investicijskog ciklusa, bez kojeg nema izlaska iz krize.

Izvor: Zadarski list