fbpx

Lakša kontrola socijalnih naknada

Od početka godine u primjeni je novi Zakon o socijalnoj skrbi kojem je cilj da socijalnu pomoć dobiju oni kojima zaista treba. Uvedena je naime zajamčena minimalna naknada koja objedinjuje nekoliko oblika socijalne pomoći. “Do sada je bilo teško kontrolirati i preispitati zlouporabe socijalne pomoći jer su neki korisnici za isti razlog u nekoliko sustava koristili određene naknade. Sada je to moguće na jednom mjestu i u jednom sustavu, pa je i mogućnost kontrole veća”, pojašnjava dipl. socijalna radnica u zadarskom Centru za socijalnu skrb, Jelka Špralja:

” Zajamčena minimalna naknada je ograničena i traje dvije godine. To je jedna novost i smatram da je to dobro. Ova naknada nakon dvije godine, ako se u međuvremenu osoba nije zaposlila, prestaje vrijediti i korisnik iduća tri mjeseca nema pravo na naknadu. Tek nakon 3 mjeseca može poslati novi zahtjev za ponovnim priznavanjem prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Na ovaj način Zakon želi motivirati korisnike da uđu na tržište rada i da se uzdržavaju od svog vlastitog rada. ” – istaknula je dipl. socijalna radnica u zadarskom Centru za socijalnu skrb, Jelka Špralja.

Preko zadarskog Centra za socijalnu skrb i njegovih podružnica u Pagu, Gračacu i Obrovcu socijalne naknade do sada je ostvarivalo oko 1500 korisnika. Za otprilike mjesec dana znat će se točno tko će udovoljiti kriterijima za dobivanje zajamčene minimalne naknade, oni čiji zahtjevi budu odbijeni imaju pravo na žalbu ministarstvu socijalne politike i mladih.

Izvor: HRT/ZADARdanas