fbpx

Miljenić ne želi e-ovrhu

Vedrana Bilan, javna bilježnica iz Splita, uputila je jučer predsjedniku Sabora Josipu Leki zahtjev za hitno vještačenje članka 279. Ovršnog zakona i povlačenje prijedloga promjene zakona. Bilan je već prigovarala na članak 279., ali bez učinka, jer se Ministarstvo na sporne odredbe nije uopće htjelo obazirati, niti ih uzeti u razmatranje.

Nije provedena demokratska rasprava

Bilan je u okviru savjetovanja s javnošću tijekom pripreme prijedloga promjene Ovršnog zakona koncem listopada prošle godine uputila podnesak s primjedbama, prigovorima i prijedlozima, koji, međutim, nisu raspravljani, već su prešućeni.

Bilan je zatražila hitno imenovanje vještaka i revizora pravne struke koji bi trebali vještačiti ispravnost članka 279. po pitanju njegove ustavnosti. Kako je već uputila primjedbe, smatra da se ne može tvrditi da je donošenju promjene Ovršnog zakona prethodila uredno i zakonito provedena demokratska rasprava sa zainteresiranom javnošću.

Pisala Ministarstvu i Radnoj skupini, a primjedbi nigdje nema?!

Predsjedniku Sabora Bilan se obratila zbog nezakonitog postupanja pripreme i donošenja promjene Ovršnog zakona, jer iz dostavljenog prijedloga Zakona i priloga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u kojem su navedene sve primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti, proizlazi da ona, kao službena osoba, dužna ukazivati na neustavne i nezakonite pojave, a posebno na neustavnost tako važnog Zakona, uopće nije evidentirana kao podnositeljica primjedbi tako da su izostavljene sve primjedbe, njihov tekst i članak na koje se odnose. Primjedbe su, inače, upućene na adrese Ministarstva pravosuđa i Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

Neka vještaci utvrde ispravnost članka 279.

Zbog toga što primjedbe i prijedlozi nisu raspravljeni, već su prešućeni po pitanju ispravnosti i ustavnosti članka 279. Ovršnog zakona, koji je dugogodišnji kamen spoticanja u pravilnom i zakonitom radu u svim postupcima javnobilježničke ovrhe, Bilan je zatražila da se promjene zakona povuku iz procedure sa sjednice Hrvatskog sabora te imenuju vještaci i revizori pravne struke, među kojima će biti vjerodostojni stručnjaci procesnog i ustavnog prava, te provede transparentno timsko vještačenje koje će utvrditi ispravnost članka 279. po pitanju ustavnosti.

Sukob interesa: Ovrhovoditelji i odvjetnici sami biraju bilježnika

Vještaci bi trebali odgovoriti radi li se o članku koji predstavlja neposredni izvor sukoba interesa i diskriminacije te narušavanja jednakosti stranaka u postupku, a isto tako i mogućeg pogodovanja i interesno povezanog rada te moguće koruptivne i kriminalne djelatnosti za koju slobodan prostor stvara svojim člankom 279. tako dizajnirani Ovršni zakon, kojim su ovrhovoditeljima i njihovim odvjetnicima dane ovlasti da sami biraju i plaćaju javnog bilježnika koji će provesti ovršni postupak koji su oni pokrenuli, što bi značilo da se radi o članku temeljem kojeg se krše temeljna ljudska i ustavna prava svih građana i temeljna ustavna prava svih gospodarstvenika te drugih ovršenika.

Jedino bi se takvim transparentnim timskim vještačenjem s potpisom i uz punu moralnu, materijalnu i kaznenu odgovornost imenovanih vještaka i revizora pravne struke, smatra Bilan, onemogućilo donošenje još jednog u nizu neispravnih proizvoda zakonodavne vlasti, a to je neustavni Ovršni zakon. Samo takvim savjesnim i odgovornim pristupom aktualnoj promjeni Ovršnog zakona, zaštitila bi se zakonita i učinkovita ovrha te prava i interesi ovrhovoditelja, ali bi se istovremeno zaštitila prava i interesi ovršenika te dostojanstvo svih sudionika u postupcima javnobilježničke ovrhe, a posebno prava najširih slojeva građana, drži Bilan.

Još jedan zakon na štetu građana

Smatra da je promjena zakona kojom se bavi Sabor još jedan zakon koji štiti malobrojne privatne interese na štetu svih građana. Ignoriran je, naime, prijedlog javnobilježničke komore, a i pravnih stručnjaka iz Radne skupine za izradu prijedloga promjene Ovršnog zakona, da se uvede E-ovrha, koja bi uvela elektroničku ravnomjernu i pravednu raspodjelu svih ovršnih predmeta preko Hrvatske javnobilježničke komore, u kojoj bi se vodila centralna baza podataka tako da bi svatko mogao dobiti sve potrebne podatke o rasporedima ovršnih predmeta te saznati vodi li se nekakav ovršni postupak zbog neplaćenog računa te kod koga se postupak vodi, a ako se vodi, koje je stanje duga i u kojoj je fazi.

E-ovrha kao brana korupciji i kriminalu

Prijedlog pravne struke ukazao je da bi uvođenje E-ovrhe i pravednija raspodjela svih ovršnih predmeta bio opći interes jer bi bio transparentan, a uz to nitko tko je zainteresiran ne bi mogao utjecati na raspodjelu ovršnih predmeta i birati svojeg javnog bilježnika te utjecati na njegove uvjete rada. Time bi se ostvarila istinska zaštita i zadržalo dostojanstvo svih sudionika ovršnog postupka, a posebno građana, gospodarstvenika i drugih ovršenika u teškoj materijalnoj situaciji. Takva bi E-ovrha maksimalno štitila temeljna prava i dostojanstvo svih sudionika, a uz to bi bila i snažna brana korupciji.

Bilježnik ovisi o onima koji ga biraju, kako će objektivno raditi?!

Ništa od toga. Ovršni zakon i dalje je zadržao koruptivni članak koji se u praksi potvrdio kao neposredan izvor diskriminacije i ogromnog koruptivnog potencijala jer stvara slobodan prostor za koruptivnu i kriminalnu djelatnost, o čemu svjedoče brojne afere o nezakonitom radu, neprimjerenom uvećanju troškova ovrhe i zateznih kamata na štetu građana i drugih ovršenika u brojnim ovršnim postupcima. Članak 279. omogućava da ovrhovoditelji i odvjetnici biraju svog javnog bilježnika koji će voditi njihove postupke, što je isto kao da jedna stranka bira suca koji će postupati u njegovom predmetu, što u svim pravnim sustavima, a posebno sustavima netransparentnog pristupa podacima stvara realnu osnovu za interesno povezani rad te koruptivnu i kriminalnu djelatnost jer takvim izborom svaki javni bilježnik, i to u svakom ovršnom predmetu, samim tim što je izabran, doveden u sukob interesa u odnosu na ovrhovoditelja i njegovog odvjetnika koji su ga izabrali i platili da provede njihovu ovrhu, i to prema ovršeniku i njegovoj imovini kao drugoj stranci istog postupka, koji je time doveden u neravnopravan i diskriminirajući položaj jer na izbor javnog bilježnika i njegov rad ne može utjecati, budući da mu on nije pribavio poslove, niti ga je platio, već su to napravili ovrhovoditelj i njegov odvjetnik, koji su protiv njega i pokrenuli ovrhu.

Zbog takvog članka 279. danas se svaki ovršni postupak kod javnog bilježnika odvija u uvjetima sukoba interesa pod dominantnim utjecajem ovrhovoditelja i njihovih odvjetnika koji biraju i plaćaju javnog bilježnika i time ga dovode u sukob interesa, tako da u odnosu na njih, on više nije slobodan, jer od toga u kojoj mjeri i na koji će način prihvatiti zahtjeve ovrhovoditelja i njegovih odvjetnika, što uključuje i njihove zahtjeve za priznavanje svih popisanih troškova, ovisi hoće li ubuduće od njih dobivati ovršne predmete i ostvariti prihod.

Ministar uzeo u zaštitu ovrhovoditelje i njihove odvjetnike

Bilan smatra da se sporni članak ne želi isključiti iz Ovršnog zakona jer pogoduje i štiti interese ovrhovoditelja i njihovih odvjetnika, i to na štetu građana, jer je takav ovršni postupak potpuno netransparentan i opterećen sukobom interesa, tako da građani i potrošači nemaju jednaki pravni položaj u takvim postupcima, niti imaju pristup centralnim evidencijama o podacima o ovršnim postupcima koji se protiv njih vode kako bi se prigovorima pravovremeno zaštitili.

Izvor: Index.hr