fbpx

Mjere za smanjenje deficita: Uvode se porezi na igre na sreću, štednju…

Ministar Linić predstavio je mjere za uštedu, pri čemu je poručio da će gospodarski rast u 2014. biti samo 0,2 posto.

Rastom gospodarstva od 0,21 posto, koji je najavio ministar financija Slavko Linić, korigirale bi se procjene o rastu gospodarstva u ovoj godini od preko 1 posto. Naime zbog manje državne potrošnje i manje osobne potrošnje, Vlada korigira rast na mršavih 0,2 posto.

‘Uži kabinet utvrdio je smjernice za štednju. Mjere idu i na prihodovnu i rashodovnu stranu’, kaže Linić.

Prihodovna strana povećat će se za 4,7 milijardi kuna. Oporezivat će se svi dobici igara na sreću. Tu se očekuje dobitak od oko 300 milijuna kuna. U 2015. očekuje se 500 milijuna.

Što se tiče ušteda nakon prebacivanja mirovina iz drugog u prvi mirovinski fond, očekuje se ušteda od 2.800.000.000 kuna. Daljnje prebacivanje onih sa benificiranim radnim stažom u 2015., država će dobiti novih 2.200.000.000 kuna.

Vlada očekuje da će se u proračun sliti i dio dobiti iz trgovačkih društava i ono što su viškovi sredstava i nije potrošeno u godinu dana. Tu je efekt od jedne milijarde kuna, ove godine, a 2015. godine 500.000.000 kuna.

Najviše će se prihodovati od prebacivanja benificiranih mirovina iz drugog u prvi stup.

Linić je izvijestio kako će 2016. država podebljati budžet još i porezom na nekretnine, porezom na štednju, porezom na kapitalnu dobit.
‘Hrvatska je po poreznom opterećenju u donjem dijelu Europske unije’, rekao je Linić. Naglašava da se neće oporezivati reinvestirana dobit. Bit će veće kontrole bolovanja, dodataka i neće svatko tko ode u mirovinu biti zamjenjen novim radnikom, poručuje ministar.

‘Masa plaća se smanjuje, a pojedinačne plaće se ne diraju’, rekao je Linić, te je dodao kako se subvencije smanjuju za 550 milijuna kuna.
Ministar je ponovio kako nema privatizacije Carga, a restrukturiranje te tvrtke pada na državu. ‘Obveza Vlade je restrukturiranje, a to donosi deficite i dugove. Deficite i dugove iskazujemo zato što radimo, restrukturiramo’, kaže Linić.

Izvor: Dnevnik.hr