fbpx

Akcija mladih Zadarske županije pita: Što zapravo zanima vladajući HDZ u gospodarenju otpadom?

Na aktualnom satu prošle Županijske skupštine u jeku javne rasprave vezane za Centar za gospodarenje otpadom (CGO) čija se izgradnja nameće u srcu Ravnih Kotara, županijskoj vijećnici Akcije mladih predsjednik skupštine, jedan od vodećih HDZovaca Zadarske županije g. Željko Lončar, uskratio je pravo da dovrši vijećničko pitanje: Zašto se vladajući nisu tako potrudili sa pustim studijama kao kod CGO i izradili svu potrebnu dokumentaciju za sanaciju neusklađenog odlagališta Diklo? Za sanaciju neusklađenih odlagališta svakako bi lakše dobili sredstva iz EU fondova nego što će to ikad moći za preskup, tehnološki promašen i potpuno nepotreban CGO Biljane donje.

Tu se nebriga za prave probleme otpada vladajućeg HDZa ne zaustavlja. Za 18 raspisanih natječaja za koncesije za sidrišta za nijedan nisu osigurani zakonom propisani, obvezni komunalni, a zbog toga ni gospodarski a najmanje ekološki ili održivi principi korištenja morskog prostora u koncesiji.
Svi koji posjete naše otoke u sezoni mogu posvjedočiti da kontejneri za smeće po lokalnim mjestima “pucaju po šavovima” velik dio tog smeća potiče sa jahti i brodova stranih nautičara. Mi smo još sretni zbog toga jer se to smeće ne baca u more. Vijećnica AM magistra znanosti iz područja pomorskog prava i prava mora Marjana Botić uočavajući taj problem odlučila je Županiji ponuditi jednostavno rješenje koje bi omogućilo da se usluga zbrinjavanja otpada nautičarima naplati, jednako kao što te troškove snosi svako hrvatsko bitno siromašnije stanovništvo. Ovim bi Županija skupila dodatna financijska sredstva ali i pokazala da joj je stalo do zaštite svog prostora. Međutim na sjednici je potvrđena potpuna nebriga i nevoljkost vladajućih da stvarno rješava pitanje otpada. Na upornost vijećnice da ukaže da se problem otpada na moru, a prije toga na Diklu, treba rješavati na puno odgovorniji način – digli su se mnogi vijećnici vladajućih redom sa političkim, a nikad konkretnim i ispravnim odgovorom. Akcija mladih odgovara umjesto njih: primarno odvajanje i selekcija otpada je jedini pravi put, zahtjevan jer uključuje osobnu i društvenu odgovornosti, te rad za stanovništvo i zajedno sa stanovništvom.

Stanovništvo međutim sve više uviđa da ono što govorimo mi i svi dobronamjerni stručnjaci od kojih izdvajamo prof. dr. sc. Stanka Uršića koji je našu Županiju posjetio u Zemuniku, zbog javne rasprave o CGO gdje je još jednom ukazao na njegovu potpunu nepotrebnost, skupoću i štetnost, nikako nije u suglasju sa dosadašnjom praksom “gospodarenja” otpadom na Zadarskom području koja se “provodi” stalnim gomilanjem smeća na neusklađenim odlagališta, što se planira na jednak način i u budućnosti samo sa pola milijarde kuna teškom investicijom, velike i štetne sušionice i odlagališta smeća koji se neprimjereno naziva Centrom za gospodarenjem otpadom.

Zato; u odgovoru na pitanje iz naslova: Vladajući HDZ u Zadru ne zanima rješavanje gorućih pitanja otpada, zanimaju ih spekulativna građevinska preskupa ulaganja, koja će pod cijenu uništavanja poljoprivredne proizvodnje Ravnih Kotara, nekolicini omogućiti ponovno bogaćenje, a ljudima uvećati probleme. I da, ne treba smetnuti sa uma da nije predviđeno da se mulj iz pročišćivača na Smiljevcu zbrinjava u tom CGO. I dalje će se taj i tko zna koji sve drugi CGOu “nepodoban” otpad odlagati gdje i do sada i dalje bez ikakvih sanacijskih rješenja; na Diklo, neko drugo divlje ili neusklađeno odlagalište!

Nadu u drugačiji put budi činjenica stvaranja Eko stožera i svijesti kod građana Dikla, Smiljevca, otoka, Ravnih Kotara… da ne nasjedaju na parcijalna, skupa rješenja i sveopći nerad kakav potiče tobožnji CGO. Ekološko gospodarenje otpadom koje nudi Akcija mladih, naprotiv odmah početkom primjene smanjuje količinu otpada za 30 do 45 %. To je zahtjevan proces, koji traži rad odgovornih na rješavanju mnogih problema gospodarenja otpadom; briga za primarno odvajanje, rad na plasiranju raznih sirovina iz otpada na tržištu, stalnu edukaciju stanovništva, pridržavanja strogih zakonskih odredbi, ali je zato stotine puta jeftiniji način, koji stvarno smanjuje količinu otpada i dugoročno uspostavlja sustav koji će za 30 godina našoj djeci omogućiti da žive u čistoj uređenoj sredini, a ne da rješavaju pola milijarde kuna tešku ekološku kaljužu CGOa koja će u konačnici progutati samo naš novac i poljoprivredno zemljište, ali ne i smeće. Smeće CGO bi trulilo i rigalo ispušne plinove, kao pravi mrtvac, još dugo nakon njegova zakapanja u krške jame, jer kao što je to profesor S. Uršić slikovito i rekao: “Smeće je mrtvac koji nastaje kad lošim gospodarenjem “ubijete” otpad”. Naša Županija traži puno učinkovitija i jeftinija rješenja usklađena sa ekološkim gospodarenjem tj. najboljom svjetskom praksom već potvrđenom na mnogim mjestima u svijetu koji napušta skupa “CGO-MBO” rješenja i okreće se društvenoj odgovornosti prema građanima, a ne pogodovanju pojedincima.

Klub vijećnika Akcije mladih i nezavisnih vijećnika Zadarske županije povodom sudjelovanja u javnoj raspravi o:

Studiji o utjecaju na okoliš
i 
Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s tehničko-tehnološkim rješenjem
Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije

(dalje: Studija i Zahtjev)

Daje slijedeće primjedbe i prijedloge
Klub vijećnika Akcije mladih i nezavisnih Zadarske županije samo rješenje pitanja gospodarenja otpadom putem izgradnje CGO u Biljanima donjim, kao i Studiju i Zahtjev smatra lošim iz slijedećih razloga:

1. Tehničko-tehnološko rješenje CGO Zadarske županije predviđeno u sklopu Centra smatramo samo (preskupim) odgađanjem rješavanja problema otpada za 30tak godina, kada ćemo imati trajni problem otpada i Centar koji će se također morati zbrinjavati, te ukazujemo na činjenicu da CGO predstavlja ekološki neutemeljeno rješenje koje nikako nije prihvatljivo za našu regiju; Zadarsku županiju, budući da nepovratno pogoršava kvalitetu prostora dijela Županije na kojem je predviđen, a ne donosi nikakvo trajno rješenje za cijelu Županiju.
Pravac u rješavanja problema otpada kojeg umjesto potpuno promašenog i preskupog rješenja putem CGO predlaže Akcija mladih je Ekološki sustav gospodarenja otpadom baziran na elementima:

: primarne selekcije otpada sustavom odvojenih posuda

: individualizirane odgovornosti korisnika (na temelju ugovora i individualiziranog sustava otvaranja posuda za korisnike, uz uspostavu sustava komunalnog redarstva)

: gospodarenja otpadom kao uređene javne usluge koja za svaki dio otpada uspostavlja sustav gospodarenja koji ga ili uporabljuje ili reciklira ili kompostira ili priprema za tržišta, a samo mali dio 1-3% opasnog otpada za koji ne postoji rješenje ili tržište zbrinjava.
Napominjemo da su svi dijelovi ovog sustava propisani Zakonom o održivom gospodarenju otpadu (dalje: Zakon), te se jedino u dijelu individualiziranog otvaranja posuda nadograđuje elektroničko/kartičnim sistemom, koji je međutim mnogostruko jeftiniji od izgradnje CGO predviđenog ovom Studijom, a predstavlja i najbolju svjetsku praksu kojoj teže sva društva koja dugoročno štite svoje resurse, prostor i kvalitetu života.

Tehničko-tehnološko rješenje ovako predviđenog CGO smatramo izlikom da se svi Zakonom propisani dijelovi (primarna selekcija sa odvajanjem bio otpada, i svih drugih vrsta otpada, komunalno redarstvo, recikliranje…) – jednostavnim rječnikom izigraju, te da sustav CGO počne manipulirati smećem, a ne otpadom jer se bez individualiziranja odgovornosti primarne selekcije to u praksi neminovno događa i dovodi do miješanja otpada čime on trajno postaje neupotrebljiv tj. postaje smeće. Prema riječima direktora tvrtke EKO doo, „…njih (misli se na upravu CGO op.a.) ne zanima kako će se otpad prikupljati…“ ukazuje na nebrigu oko provođenja stvarne primarne selekcije otpada i očekivanja da se u CGO doista bave samo smećem, a ne trajnim rješavanjem problema otpada naše županije, što se implicitno u Studiji navodi. Time Studija postaje nerelevantna u pitanjima društvene odgovornosti prema lokalnoj zajednici što smatramo neprihvatljivim. Posebno nas ljuti izdvajanje CGO kao takvog iz sustava javne usluge prikupljanja smeća jer to doista ukazuje da se ovakvim rješenjem ne želi zapravo gospodariti otpadom nego da se želi pogodovati građevinarskim i ostalim spekulantskim interesima pojedinaca, a ne ponuditi cjelovito rješenje problema otpada u našoj županiji.

2. Smatramo da u Studiji i Zahtjevu nisu uračunati puni troškovi cijene zemljišta na kojem se predviđa gradnja CGO, kao ni troškovi umanjivanja vrijednosti okolnih zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Studija stoga ne prikazuje pravu cijenu koštanja izgradnje CGO čime cijeli dio Studije i Zahtjeva koji se odnosi na troškove izgradnje postaje nerelevantan.

3. Cijena koštanja CGO koja je u Studiji i Zahtjevu uključivala zbrinjavanje, a prema zadnjim saznanjima ne uključuje cijenu odlaganja dijela njima predviđenog komunalnog i mješovitog otpada npr. mulj iz gradskog pročišćivača otpadnih voda, građevinski otpad u određenom dijelu – nije uvećana za te troškove po svim stavkama, pa se Studijom i Zahtjevom prikazano ionako preskupo rješenje ne odnosi na navedene nego na dijelove navedenih količina i vrsta otpada.

Smatramo da se Zadarska županija trebala prvotno okrenuti izradama studija sanacije neusklađenih i divljih odlagališta uz istovremeno uvođenje ekološkog sustava gospodarenja otpadom kojeg smo predložili u točki 1., čime bi se ubrzo pokazali rezultati koji bi omogućili društveni konsenzus o trajnom rješavanju otpada na sistemu već uspješno potvrđenom i na primjerima mnogo većih gradova (San Francisko – USA), kao i malih sredina otok Krk (Republika Hrvatska)– gdje se pokazalo da se količina otpada primarnom selekcijom odvojenim posudama u startu smanjuje za 30 do čak 45 %, dok se veći uspjesi smanjivanja količine otpada (preko 80%) pokazuju tek kad se posude za odvojeno odvajanje otpada opreme elektroničkim sustavom kartičnog otvaranja i uvede (Zakonom propisan) sustav komunalnih redara kao kontrole prve točke primarne selekcije.

4. Navode Studije u pogledu potpore, odnosno protivljenja lokalnog stanovništva samoj lokaciji CGOa smatramo neprimjerenima i neistinitima, jer koliko smo se informirali i vidjeli u sklopu javne rasprave lokalno stanovništvo se niz godina organizirano protivi i izražava svoje neslaganje s lokacijom predviđenom u Studiji. Time Studija postaje potpuno nerelevantna obzirom na jedan od osnovnih principa održivosti u gospodarenju otpadom kao i u donošenju odluka koje utječu na okoliš – a to je neizostavno uključivanje lokalne zajednice u te procese i odluke. Kako je ovdje lokalna zajednica isključena smatramo da se nisu poštovale odredbe kako Arhuške konvencije tako i cijelog niza Direktiva EU, a koje su trebale biti ispoštovane u okviru ovakve Studije.

5. Smatramo da studija ne odnosi na relevantan i kao takav Europskoj komisiji za financiranje iz strukturnih fondova prihvatljiv nacionalni okvir gospodarenja otpadom. Pozivanje na nacionalnu Strategiju gospodarenja otpadom iz 2005. god. i Plan gospodarenja otpadom 2007. – 2015. smatramo zastarjelim i neodređenim u svim potrebnim i bitnim elementima potrebnima za (proklamirano) oslanjanje na financiranje iz fondova EU, tako da smatramo da Studija kao takva ne daje osnovne postavke i nikakve polazišne točke potrebne za ostvarivanje takvog financiranja. U tom dijelu Studija ne daje podatke o tehničko-tehnološkim, ekološkim, gospodarskim i drugim pokazateljima koji bi bili s ičim usporedivi i bazira se jedino na prostornim planovima Županije, što unosi sumnje i u pogledu financiranja i u pogledu mogućeg rješavanja pitanja otpada iz drugih županija/ regija u ovom CGO (obzirom na potrebu ekonomske isplativosti u pogledu kapaciteta, kao i broja takvih ili nekih drugih Centara u Republici Hrvatskoj) što je ne samo obzirom na sve razvojne dokumente ove županije potpuno neprihvatljivo, nego je neprihvatljivo i s moralne strane jer podatke iz Studije ne možemo usporediti s ijednim, sa važećim Zakonom o održivom gospodarenju, usklađenim, relevantnim nacionalnim dokumentom.

Predsjednica Kluba Akcije mladih Zadarske županije
mr. sc. Marjana Botić

 ZDanas