fbpx

Zadarska županija ostaje bez 2,2 milijuna kuna

Postojeći model upravljanja morskim lukama učinkovit je i ne treba ga mijenjati, ocjenjuju župani, dodajući kako će se predloženim zakonom zaustaviti razvitak luka

Župani primorskih županija upozorili su danas da nacrtom prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama županije ostaju bez 40 i više posto dosadašnjih prihoda koji su se trošili isključivo namjenski za unapređenje i zaštitu pomorskog dobra, a smatraju da će se sredstva od pomorskog dobra trošiti na neučinkovito administriranje i zapošljavanje neproduktivnih administrativnih službenika, dok će posljedica biti daljnja centralizacija.

Drže da je postojeći model upravljanja morskim lukama učinkovit i da ga ne treba mijenjati, ocjenjuju kako će se predloženim zakonom zaustaviti razvitak luka, blokirati daljnje investicije, a lučke uprave još više birokratizirati.

Ujedinjeni primorski župani

Primorski župani su, uz podršku Hrvatske zajednice županija, uputili Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture mišljenje i primjedbe na nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je u javnoj raspravi. Njime se ukidaju koncesijska odobrenja, uvode dozvole koje se pod određenim uvjetima daju temeljem javnog natječaja, definiraju morske plaže, sidrišta i privezišta, a u jedinicama područne (regionalne) samouprave predviđa se osnivanje samo jedne županijske lučke uprave. Nacrtom se predviđa i osnivanje Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom.

Budući da ocjenjuju da dosadašnji model upravljanja daje dobre rezultate, predstavnicima primorskih županija je neprihvatljivo da prihodi od pomorskog dobra više ne budu po kontrolom lokalnih jedinica na čijem se području pomorsko dobro i nalazi.

Tako bez sredstava od koncesija Primorsko-goranska županija ostaje do 6 milijuna kuna, Istarska županija oko 2,5 milijuna kuna, Zadarska oko 2,2 milijuna kuna, Šibensko-kninska 1,7 milijuna kuna, Splitsko- dalmatinska bi ostala prikraćena za 3 milijuna, a Dubrovačko-neretvanska za 2,6 milijuna kuna.

Također, smatraju kako se osnivanjem još jedne agencije neće ni pojednostaviti niti ubrzati postupak davanja koncesija, već će agencija generirati dodatne troškove administracije i smanjenje sredstava od koncesijskih naknada koje sada pripadaju proračunima države, županija, gradova i općina.

Agencija će stvoriti dodatne troškove

Kako se navodi u priopćenju iz Hrvatske zajednice županija, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina smatra da nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ne osigurava kontinuitet dosadašnje dosegnute kvalitete. Narušava načelo supsidijarnosti tj. upravljanja na regionalnoj razini. Degradira dosadašnji decentralizirani sustav upravljanja lučkim područjem te unosi neke dvojbe i nejasnoće o načinu koncesioniranja pomorskog dobra na zahtjev kao što i direktnom primjenom odnosi dio sredstava. Također, umanjuje dosadašnje prihode pomorskog dobra županijama i postavlja element centralizacije pomorskim dobrom, istaknuo je Komadina.

Župan Istarske županije Valter Flego kaže kako je jedan od sporih članaka onaj kojim se ide ka centraliziranju ovlasti područne (regionalne) samouprave jer propisuje da se u jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva jedna županijska lučka uprava koja može imati ispostave. Flego smatra kako osnivanje Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom neće ni pojednostaviti niti ubrzati postupak davanja koncesija, već će generirati dodatne troškove administracije i smanjenje sredstava od koncesijskih naknada.

Izvor: Zadarski list/ZDanas