fbpx

Zahtjev Kalmeti o zabrani odlaganja otpada na deponiju u Diklu, osim Grada Zadra

Objavljujemo dopis gradonačelniku Grada Zadra gospodinu Božidaru Kalmeti , zahtjev za poništenje ugovora između Grada Zadra (Čistoća d.o.o.) i drugih JLS Zadarske županije o odlaganju otpada na privremenom deponiju Diklo i zabranu daljnjeg odlaganja otpada, osim Grada Zadra.

Predmet: Zahtjev za poništenje ugovora između Grada Zadra (Čistoća d.o.o.) i drugih jedinica lokalne samouprave Zadarske Županije o odlaganju otpada na privremenom deponiju Diklo i zabranu daljnjeg odlaganja otpada,osim Grada Zadra.

Poštovani, gospodine gradonačelniče, 

zabrinuti smo istupima pojedinaca,predstavnika nekih političkih stranaka i udruga,u sklopu rasprava o Studiju utjecaja na okoliš u izgradnji županijskog Centra za gospodarenje otpadom koje se ovih dana odvijaju u više jedinica lokalne samouprave u Zadarskoj županiji. Naša zabrinutost proizlazi iz novonastale situacije koju su posljednjih dana izmanipulirale određene grupacije s jedinim ciljem opstruiranja izgradnje Centra na lokaciji određenoj prostornim planom Zadarske županije i Grada Benkovca.

Mi mještani gore navedenih mjesnih odbora Grada Zadra, koji su u izravnom doticaju s privremenom deponijom smještenom u najfrekventijim turističkim zonama, iskazali smo višegodišnje razumijevanje za svu kompleksnost problematike uspostave suvremenog Centra za gospodarenje otpadom te smo u više navrata prihvaćali argumente za produženje korištenja deponija u Diklu. Danas, nakon više od 50 godina krajnje neprimjerenog načina odlaganja otpada, očekujemo što skoriji konačni završetak najprimitivnijeg načina zbrinjavanja otpada koje je po svemu u suprotnosti sa svim direktivama EU.

Kada su napokon ostvareni svi preduvjeti za to, nadzire se novi problem koji potenciraju pojedinci pozivajući se u ime svih građana. Često i na nedemokratski način i bez argumenata žele zaustaviti postupak uspostave Centra izravno utječući na kvalitetu života naših sugrađana, ali i svih žitelja naše županije. Još jednom ističemo kako je uz postojeći način odlaganja otpada otvoren rizik od ekoloških katastrofa čiji razmjeri daleko premašuju područja naših mjesnih odbora, pa i Grada Zadra i njegove okolice. Zato ćemo podsjetiti te neodgovorne pojedince na jedva izbjegnutu katastrofu od požara koji je teškom mukom ugašen nakon višetjednog napora vatrogasaca uz nastale štete. Sve to zbog neprimjerenog zbrinjavanja ogromnih količina otpada na neprimjerenoj lokaciji.

Gospodine gradonačelniče, u novonastalim okolnostima zahtjevamo od Vas da zaštitite svoje građane i žurno poništite sve postojeće ugovore o odlaganju otpada na deponiju Diklo sa svim jedinicama lokalne samouprave te im zabranite daljnje odlaganje. Sve to temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13,čl.23,stavak 4.)koji kaže da je svaka jedinica područne i lokalne samouprave (dakle,sve općine i gradovi) dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Vjerujemo kako su svi sudionici procesa uspostave Županijskog centra za gospodarenje otpadom, pa i oni koji mu se protive, itekako svjesni činjenice da je kapacitet deponije u Diklu davno premašen, da je nemoguće ovako zbrinjavati 70 posto otpada Zadarske županije još godinama. Ako se gradnja Centra oduži, jasno je kako ovakve velike količine otpada nije moguće dalje zbrinjavati na ovoj lokaciji i na ovakav način.

Nadamo se Vašoj reakciji koja je u korist ne samo nas žitelja ovih mjesnih odbora, nego i žitelja Zadra i čitave Županije.

M.O. Bokanjac 

M.O. Diklo

M.O. Kožino

M.O. Novi Bokanjac

M.O. Puntamika

ZDanas