fbpx

Fina podnijela zahtjev za stečaj Mirne!

Financijska agencija (Fina) podnijela je zahtjev za pokretanjem stečajnog postupka, nad tvornicom za preradu ribe Mirna d.d. iz Rovinja.

Ovaj zahtjev uslijedio je nakon što je Fina krajem veljače donijela rješenje o obustavi predstečajne nagodbe, te time formalizirala odluku Ministarstva financija sa zadnjeg ročišta predstečajne nagodbe.

Naime, na zadnjem ročištu, održanom 13. veljače, predstavnik Ministarstva financija glasao je protiv usvajanja plana predstečajne nagodbe, te je time Mirna gurnuta prema stečaju.

Kako se navodi u obrazloženju zahtjeva za pokretanjem stečajnog postupka, 25. veljače 2014. godine obustavljen je postupak predstečajne nagodbe iz razloga što je protekao rok od 120 dana od dana otvaranja postupka, kao i iz razloga što plan financijskog restrukturiranja nije prihvaćen od potrebne većine vjerovnika.

“Budući da postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana, Financijska agencija u zakonskom roku podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka”, navodi se u obavijesti.

“Ministarstvo financija, kršeći zakonske rokove odgovornost za stečaj prebacuje na Finu!

Iz Mirne navode da, drugostupanjska komisija pri Ministarstvu financija još uvijek nije donijela odluku o našoj žalbi na obustavu predstečajne nagodbe, iako je zakonski rok od 8 dana već davno istekao.

S obzirom da žalba ne odgađa izvršenje, Fina je u zakonskom roku morala pokrenuti ovaj postupak.

Na ovaj način, kršeći zakonske rokove i ne rješavajući žalbu, Ministarstvo financija pokušava krivicu za stečaj sa sebe kao jedinog krivca prebaciti na Finu koja je po zakonu morala reagirati, smatraju u Mirni.

Izvor: Index.hr