fbpx

Prošle godine u gradu Zadru zabilježeno 10 posto više noćenja u odnosu na godinu ranije

Gradonačelnik Grada Zadra, gospodin Božidar Kalmeta, ujedno i predsjednik Turističke zajednice grada Zadra, predsjedao je danas održanom sjednicom Izborne skupštine TZG Zadra u Velikoj vijećnici Grada Zadra s početkom u 10 sati. Prema usvojenom Dnevnom redu članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Zadra u 2013. godini, Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora te Financijsko izvješće za 2013. godinu. Od ukupno 19 članova Skupštine TZG Zadra, sjednici je prisustvovalo njih 17 te su jednoglasno usvojili gore navedene izvještaje i izabrali nove članove tijela Zajednice.

Iz Financijskog izvješća TZG Zadra za 2013. godinu proizlazi da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 9.298.758,33 kn, od čega je 4.554.328,27 kn prikupljeno od boravišne pristojbe (8% više od plana), a 2.591.666,83 kn od turističke članarine (4% više od plana). Ostali prihodi odnose se na prihode iz proračuna Grada, prihode od drugih aktivnosti, ostale nespomenute prihode te prenesene prihode iz prethodne godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.163.854,67 kn, što je 4% više od planiranog. U strukturi rashoda najznačajniji udjel zauzimaju rashodi dizajna vrijednosti (24%), a odnose se na kulturno-zabavne manifestacije i uređenje turističkog mjesta. Ostatak sredstava utrošeno je na administrativne rashode Ureda (23%), rashode turističko-informativnih centara (11%), rashode komunikacije vrijednosti (17%), transfer boravišne pristojbe Gradu (16%), rashode distribucije i prodaje vrijednosti (3%), rashode internog marketinga (3%), rashode marketinške infrastrukture (1%) te ostale rashodi (1%).

Osim potrebne dokumentacije na sjednici Izborne skupštine TZG Zadra izabrani su novi članovi Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora te predstavnici u Skupštinu Turističke zajednice Zadarske županije na razdoblje od četiri godine.

Novoizabrani članovi Skupštine TZ grada Zadra:

Dubravko Burić – Spar Hrvatska d.o.o., Mario Božulić – Konzum d.d., Slobodan Erslan – Liburnija d.o.o., Josip Bakmaz – Bakmaz d.o.o., Hrvoje Anić – Intermod d.o.o.- hotel Pinija, Toni Šimac – Borik d.o.o., Ivan Polak – Borik d.d., Almira Grošić Plantak – Punta Skala d.o.o., Marieann Patrk – Punta Skala d.o.o., Robert Varga – Interigre d.o.o., Tomislav Fain – Terra Travel d.o.o., Hrvoje Šestan – Hoteli Zadar d.d., Ratko Knežević – Media Graphics d.o.o., Selma Čmelik – Asta Yachting d.o.o., Tomislav Žepina – Zračna luka Zadar d.o.o., Marijan Oštrić – OTP banka d.d., Stjepan Vučemilović – privatni iznajmljivač, Grgo Peronja – privatni iznajmljivač.

Novoizabrani članovi Turističkog vijeća TZ grada Zadra:

Predstavnici hotelijera: Mladenka Štura, Toni Šimac, Hrvoje Anić
Predstavnik trgovine: Mario Božulić
Predstavnik putničkih agencija: Tomislav Fain
Predstavnik nautičke djelatnosti: Miljenko Dunatov
Predstavnik ugostiteljske djelatnosti: Dubravko Milin
Predstavnik Grada Zadra: Renato Švorinić

U Nadzorni odbor TZ grada Zadra izabrani su Darko Kasap i Josip Klišmanić, a trećeg člana izabrat će Turistička zajednica Zadarske županije.

U Skupštinu Turističke zajednice Zadarske županije izabrani su Tomislav Fain i Grgo Peronja, dok je gospođa Nada Beverin izabrana kao treći član ispred Grada Zadra.

ZDanas

Foto: HRT