fbpx

HAC godinama varao vozače pogrešnim obračunom cijena cestarine – evo za koliko!

U HAC-u su zaključili da je od ukupno 3065 cijena za sve dionice i sve skupine vozila, samo njih 737 točno obračunato. Čak 1482 cijene cestarina bile su više nego što su trebale biti pa će sada biti smanjene

Hrvatske autoceste godinama su pogrešno obračunavale cijenu cestarine pa su od vozača ubirali godišnje i sedam milijuna kuna više nego što su trebali i smjeli!

Pokazala je to HAC-ova analiza cijene cestarine koju su u toj tvrtki napravili nakon što je Večernji list u prosincu prošle godine otkrio da vozači na Dalmatini preplaćuju cestarinu. U HAC-u su tako zaključili da je od ukupno 3065 cijena za sve dionice i sve skupine vozila, samo njih 737 točno obračunato. Čak 1482 cijene cestarina bile su više nego što su trebale biti pa će sad biti smanjene dok je u 846 slučajeva cijena bila manja nego što je trebala biti pa će sad biti povećana.

Za I. skupinu vozila najveće smanjenje cijene iznosit će pet kuna i to za dionicu Ogulin – Šibenik na A1, a najveće povećanje cijene za I. skupinu bit će tri kune i to također na A1, na dionici Otočac – Posedarje. Za II. skupinu vozila najveće smanjenje – od pet kuna bit će na dionici Ogulin – Benkovac, a najveće povećanje, također od pet kuna, na dionici Zagreb istok – Đakovo. Za III. skupinu vozila najveće smanjenje iznosi 10 kuna i to na dionici Ogulin – Šibenik, a najveće povećanje cijene za tu skupinu vozila bit će četiri kune – na dionici Zagreb-istok – Županja.

Za IV. skupinu vozila najveće smanjenje iznosi 15 kuna, za dionicu Ogulin – Vrpolje, a najveće povećanje cijene bit će 10 kuna na dionici Zagreb-istok – Županja. Na autocestama u nadležnosti Autoceste Rijeka – Zagreb (A1 i A6) od 780 cijena, samo 164 neće se mijenjati. Cijene će pak biti smanjene u 164 slučaja, a povećane u njih 452. Na A6 najveće smanjenje i povećanje cijene za I. skupinu vozila bit će po dvije kune. Najveće smanjenje cijene za II. skupinu bit će dvije kune, a povećanje pet kuna. Za III. skupinu najveće smanjenje na A6 iznosit će četiri kune, a najveće povećanje sedam kuna. Za IV. skupinu najveće smanjenje cijene bit će šest kuna, a najveće povećanje 11 kuna.

U HAC-u kažu da će revidirane cijene cestarine značiti za njih sedam milijuna kuna manje prihoda godišnje, prema ostvarenom prometu u 2013. godini. ARZ će uprihodovati pet milijuna kuna više. No kad se sve zbroji i oduzme, vozači su na kraju plaćali dva milijuna kuna više cestarine ARZ-u i HAC-u nego što su morali. U HAC-u kažu da su analizom shvatili da na nekim dionicama visina cestarine nije razmjerna dužini korištene dionice.

– Uočeno je i da cjenik razdiobe između HAC-a i ARZ-a, koji je uspostavljen 2003. godine, nije dobro i transparentno razrađen po svim naplatnim postajama na A1, A6 i A10 za sve skupine vozila – navode u HAC-u i dodaju da će korigirane cijene biti na snazi od 28. travnja 2014. U HAC-u kažu da su podaci o dužini autocesta u njihovoj nadležnosti preuzeti iz sustava “Baza cestovnih podataka HAC-a”, a da je ona dobivena geodetskim snimanjem na terenu u točnosti od jedan do dva centimetra. S druge strane, navode, podaci o dužini dionica autocesta ARZ-a temeljen je na georeferenciranoj podlozi geoportala Državne geodetske uprave.

– Jedinična cijena cestarine po kilometru autoceste HAC-a za I. skupinu je 0,46 kuna, a na ARZ-ovim autocestama 0,48 kuna – navode u HAC-u.

Izvor: Index.hr