fbpx

Jedino Psihijatrijska bolnica Ugljan ostvarila negativni poslovni rezultat u 2013.

Na dnevnom redu današnjeg Kolegija župana naći će se i prijedlozi o davanju suglasnosti izvješća o radu i financijsko poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Zadarska županija.

Od svih ustanova koje su Županiji podnijele izvješće jedino je Psihijatrijska bolnica Ugljan u 2013. godini ostvarila negativni poslovni rezultat, dok su s plusom na računu prošlu godinu okončali Specijalna bolnica za ortopediju Biograd, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja Zadarske županije i Zavod za hitnu medicinu. Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe na Sfingi okarakterizirano je kao »stabilno unutar zadanog financijskog standarda«.

Psihijatrijska bolnica Ugljan prošle godine ostvarila je manjak prihoda od 4,3 milijuna kuna, kojeg će, navode, podmiriti iz redovnog poslovanja bolnice, odnosno vlastitih prihoda koje planiraju realizirati u ovoj godini.

Specijalna bolnica za ortopediju iz Biograda ostvarila je 2013. godine višak prihoda od čak 7,5 milijuna kuna koje će iskoristiti za pokriće troškova nabave nefinancijske imovine u iznosu od 117 tisuća kuna te ostatak za pokriće rashoda poslovanja.

Zavod za javno zdravstvo okončao je prošlu godinu s 3,1 milijun kuna viška, a višak prihoda Doma zdravlja Zadarske županije iznosi čak 11,9 milijuna kuna. Namjeravaju ih utrošiti u nabavu 25 sanitetskih vozila te adaptaciju ambulanti u Ričinama i u Povljani.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije ostvario je višak prihoda u iznosu od 1,6 milijuna kuna koje će utrošiti također za sanitetska vozila, uređenje prostora, medicinsku i laboratorijsku opremu, uredski i medicinski namještaj i komunikacijsku opremu.

Izvor: Zadarski list/ZDanas