fbpx

Ministarstvo zaštite okoliša utvrdilo kako je Općina Vir devastirala pomorsko dobro na nekoliko lokacija

Ministarstvo zaštite okoliša utvrdilo je kako je Općina Vir, zastupana po načelniku općine Kristijanu Kapoviću, devastirala pomorsko dobro na nekoliko lokacija bez ishođenih građevinskih dozvola i izrade studije utjecaja na okoliš. Radi se o prijavi koju je podnijela udruga Vir bez podjela zbog nasipavanja obale i gradnje pristupnih cesta, a nakon izvida inspektora ministarstvo je utvrdilo nepravilnosti. U tijeku je postupak donošenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina i podnošenja optužnog prijedloga.

Ministar Zmajlović rješenje je dostavio u pisanom obliku nakon pitanja saborske zastupnice Mirele Holy. Ona je ministra izvijestila kako su je Virani upozorili na devastaciju pomorskog dobra i mora.

Zahvati bez potrebnih rješenja

– Prema njihovim riječima, radi se o nasipavanju građevinskog otpada od strane općine na sjeverozapadnoj strani otoka. Dio nasipanja odnosi se na plaže te se građevinski otpad pokušava provući kao dohrana plaže pijeskom i oblutcima. Ovakvo nasipanje traje od lokalnih izbora 2013. godine do danas. Što će nadležna ministarstva poduzeti po ovom pitanju te kako će sankcionirati nemar lokalne vlasti?, upitala je Holy.

Temeljem zaprimljene prijave Udruge za promicanje kvalitete življenja i razvoj „Vir bez podjela”, inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode je 4. veljače obavila inspekcijski nadzor u kojem je utvrđeno da općina Vir obavlja nasipanje plaža na otoku Viru i uređivanje postojećih putova na obalnom pojasu, a da za te zahvate nije ishodila rješenje o ocjeni o potrebi utjecaja zahvata na okoliš, na što je bila obvezna. Inspekcija je stoga Općini Vir 12. veljače 2014. godine naredila ishoditi rješenje o ocjeni o potrebi utjecaja zahvata na okoliš za navedene zahvate u prostoru.

Budući da je u inspekcijskom nadzoru utvrđeno i protuzakonito odlaganje građevinskog otpada na lokaciji Marine, inspekcija je donijela i rješenje kojim je Općini Vir naređeno uklanjanje otpada u roku od 60 dana od primitka rješenja.

Inspekcija nije zatekla radove

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je dana 9. prosinca 2013. godine podnesak „Udruge za promicanje kvalitete življenja i razvoj” u svezi devastiranja obalnog pojasa na otoku Viru. Očevidom na terenu ustanovljeno je da se vrši sanacija kamene obloge – šetnice na dijelu obale za koji je zaprimljena prijava. Materijal sanacije je krupniji kameni materijal, a materijal za nasipanje nije se nalazio umoru. Sanaciju je izvodilo poduzeće Vir-Gradnja koja nije ishodila potrebna odobrenja za izvođenje radova.

Građevinska inspekcija pokrenula je inspekcijski nadzor tijekom kojeg je 4. i 5. veljače godine izvršen inspekcijski pregled na plažama Jadro, Luka, Donja Prezida, Gornja Prezida, Žitna i Lučica, te uvale Slatina i Brdonja, kao i „punte” Kozjak i „punte” Rastavac. U trenutku očevida na navedenim plažama, koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, nisu se izvodili građevinski radovi, a u svezi zatečenog građevinskog otpada, nadzor je izvršila inspektorica zaštite okoliša. Na lokacijama “punte” Kozjak i “punte” Rastavac utvrđeno je da su na pomorskom dobru izgrađene ceste investitora Općina Vir.

Ceste na Kozjaku i Rastovcu

Na lokaciji Kozjak Općina Vir je, stoji u odgovoru, bez ishođene građevinske dozvole izgradila je cestu duljine 300 metara, širine asfaltnog sloja 5 m, koji je postavljen na nasip od kamenog materijala ukupne širine sedam do osam metara i visine nasipa do jedan metar od nivoa mora. Prema izjavi načelnika općine, zemljani radovi i pripremni radovi za asfaltiranje izvršeni su u razdoblju od mjeseca ožujka do mjeseca lipnja 2013. godine, a asfaltni sloj je postavljen tijekom lipnja 2013. godine.

Na lokaciji Rastavac Općina Vir je, također bez ishođene građevinske dozvole, izgradila cestu duljine 650 m, širine asfaltnog sloja 5 metara. Slijedom utvrđenog, dana 17. ožujka 2014. godine građevinska inspekcija zabranila je svako daljnje izvođenje radova postavljanjem posebne službene oznake „Zatvoreno gradilište”, te je u tijeku postupak donošenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina i podnošenja optužnog prijedloga, stoji u odgovoru ministra Zmajlovića.

Foto: Marin GOSPIĆ

 Izvor: Zadarski list/ZDanas