fbpx

Tužba zbog “brisanja” Paškog kanala

Pete izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije predstavljene su u utorak u, do posljednjeg mjesta ispunjenoj, velikoj županijskoj vijećnici, a najviše prigovora i primjedbi odnosilo se na odbijeni plan izgradnje Paškog kanala i rad Paške solane, odnosno zagađenje uvale u Dinjiški.

Prijedlog novoga Prostornog plana predstavila je ravnateljica Županijskog zavoda za prostorno uređenje Nives Kozulić sa suradnicama, koja je naglasila kako javna rasprava traje od 27. ožujka do 10. travnja, do kada se mogu davati primjedbe. Kao najznačajnije dijelove novoga Prostornog plana istaknula je neuvrštavanje Paškog kanala temeljem zakonskih odredbi koje zabranjuju fizičku diobu otoka, te odbijanje trase brze željeznice jer planovima ulazi u jedinice lokalne samouprave „prilično širokim pojasom“.

– Mi smo sadašnjim odbijanjem projekta kanala Pag – Košljun dovođeni u zabludu već osam godina i imamo direktnu štetu od 10 milijuna eura, a indirektnu od 100 milijuna eura. To će netko morati obeštetiti. Nije na Županiji da tumači zakone, već da ih provodi, a zbog ovakvog postupka stvar će završiti na sudu s popisom odgovornih koji su doveli do ovoga – bio je ogorčen Marko Kern iz tvrtke “Moreuz” d.o.o. koji je javnu raspravu pratio – s odvjetnicima, a podržao ga je i paški vijećnik Tino Herenda, kazavši kako se izbacivanjem iz plana ukida svaka mogućnost za projekt koji bi mogao otvoriti mnoga radna mjesta.

Nives Kozulić ponovila je kako se zahvat fizičke diobe otoka u prostoru ograničenja ne može prihvatiti, iako se kanal prethodnih godina razmatrao kao prometni koridor, ali se od toga odustalo i zbog studije utjecaja na okoliš koja je u primjeru Paškog kanala – pala, odnosno odbačena je. „Brisanje“ kanala pozdravila je i Udruga “Cvit soli” s Paga iz koje su poručili kako se utvrdilo da nema financijske koristi od toga projekta, a kupoprodajom zemljišta za kanal već se dvije godine bavi – DORH.

Kako je naglašeno u nastavku, nove zone ugostiteljsko-turističke namjene ne mogu se planirati, dok se postojeće ne realiziraju. Zbog toga je plan uglavnom akceptirao postojeće stanje iz prethodnog dokumenta, uz manje izmjene.
Nova zona Benkovac

Tako su formirane nove zone autokampova na području Karina, Pridrage, Kruševa i Karina, ugostiteljsko-turistička zona Saharun ukinuta je jer je tako tražila tamošnja Javna ustanova za zaštitu prirode u dogovoru s općinom Sali, dok je na području južnoga Pašmana građevinska zona za turističke namjene prenamijenjena u dvije ukupne veličine 100 hektara, te je proširen kamp Šimuni na Pagu.

Za proizvodne namjene osim postojećih ucrtana je nova zona Benkovac, dok je na području Obrovca prenamijenjen prostor za golf igralište u proizvodni. Izmjene predviđaju i smanjenje zone za uzgoj školjaka kod Dinjiške, novu zonu u Novigradskom ždrilu, dok se utvrđenim lokacijama kamenoloma u skladu s mineralno-geološkom studijom ne planiraju nove potrebe za eksploatacijskim poljima osim na području Biljana Donjih, gdje se kamenolom „premješta“ zbog izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom, te se nova lokacija utvrđuje na području Polače za kamenolom Zapužane-Zdrug. Zbog Regionalnog centra za otpad previđene su i četiri pretovarne stanice: Biograd, Gračac, Nin i Pag (Gorica ili Povljana).

Što se tiče arhitektonskog kamena (benkovački pločasti), jedna lokacija predviđena je na području Medviđe, dok su za područje Gračaca utvrđene potencijalne zone za eksploataciju.

U zonama sportske namjene, golf igrališta ostaju ucrtana prena ranije utvrđenim lokacijama, a nove izmjene planiraju izgradnju sportskog aerodroma Šepurine. Zaključeno je kako nema značajnije grublje uzurpacije prostora na području Zadarske županije. Određene devastacije ima, kao na području južnog Pašmana, za koji će biti izrađen sanacijski plan.

Produženje piste na Zemuniku

U planiranju novih infrastrukturnih sustava osim mosta Vir – Pag i Biograd – Pašman predviđen je i „futuristički“ tunelski most Gaženica – Otrič, te pružna obilaznica Bibinja, kao i panoramska vučnica Sveto brdo, te najnoviji zahvat produženja piste na Zemuniku zbog prihvata najvećih aviona. Novim kategorizacijama sve nerazvrstane luke preimenovane su u luke otvorene za javni promet, i to tri luke za međunarodni promet, osam županijskih luka i 104 luke lokalnog značenja, a novi Prostorni plan donosi i lokacije za postavljanje mobilnih antena za telekomunikacijski promet, kao i vodoopskrbni plan i plan navodnjavanja ukupno 9400 hektara zemljišta. Predviđena je i lokacija termoelektrane Bravar kod Obrovca, i to isključivo na plin.

Izvor: SD/ZDdanas