fbpx

EU na području Zadarske županije financira 112 projekata s 83 milijuna rua

Udosadašnjim projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije koji su provedeni ili u provedbi na području Zadarske županije, ukupno je obuhvaćeno 112 projekata ukupne vrijednosti 83.160.726 eura od čega je Zadarska županija s Razvojnom agencijom bila nositelj, partner ili suradnik na 43 projekta ukupne vrijednosti 50.424.780 eura.

U programu CARDS 2002 projekti razminiranja provedeni su na području: Zadar – Babindub, Zemunik Donji – Brdine, Benkovac, Nadin – Lušci, Kašić – poljoprivredne površine, groblje, Zemunik Donji – Kalmetuša, Tinj – Vrkići, Paljuv – Baždarići, Islam Latinski – groblje, Smilčić – poljoprivredne površine i Islam Latinski – Brižine.
Vodoopskrbni sustavi

Infrastrukturni projekti obuhvatili su projekt vodovoda Lisičić – Buković, Podgradina i Zemunik – Škabrnja, zatim izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog sustava Benkovac-Lišane Ostrovičke, utemeljenje multimedijalnog centra s ciljem povećanja mogućnosti lokalnih kapaciteta i produženja turističke sezone Općine Kukljica, izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav Polača, Turističku promociju i razvoj Općine Novigrad, projekt Bibliobusa Gradske knjižnice Zadar, razvoj i unaprjeđenje poduzetništva na području Grada Obrovca, projekt razvoja turizma zasnovan na tradicionalnim izvorima općine Galovac i Ravnih kotara, nove sadržaje i produžetak turističke sezone na području Nacionalnog parka Paklenica i Starigrada, održivi razvoj turizma u Parku prirode Vransko jezero i okolici.

CARDS 2003 obuhvatio je pružanje socijalnih usluga u ruralnom području (grad Benkovac), CARDS 2004 projekt Una AvanTourism i izradu akcijskog plana zaštite gornjega toka rijeke Une. PHARE 2005 odnosio se na proširenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Šopot, a PHARE 2006 niz projekata kao što su Biti mlad – biti aktivan (OGi Osijek), Cheese Route – Uspostava staze sireva na području općine Gračac, SIPA (Jačanje ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima), Hstec – Razvoj inovativnih pogonskih sustava uz pomoć Product Lifecycle Managementa…
Je li moglo više?

Je li se moglo povući više sredstava ostaje pitanje, ali Zadarska županija ovih je dana objavila sve otvorene natječaje iz programa Europske unije kao što su povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (od 500.000 do 3,5 milijuna eura), zatim poziv na dostavu projektnih prijedloga 2013.- EAC/S11/13
Europski parlament odobrio je programe Horizon 2020 i Kreativna Europa. Program Horizon 2020 je najveći istraživački program dosad, proračun za financijsku perspektivu 2014.- 2020. iznosi gotovo 80 milijardi eura.
Novi program Kreativna Europa iznosi 1,46 milijardi eura tijekom sljedećih sedam godina, a pružit će poticaj kulturnim i kreativnim sektorima koji su glavni izvor radnih mjesta i razvitka.

Program potpore

Za program potpore za pristup tržištima mogući prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja poduzeća, udruge, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori, a usmjeren je k podržavanju mjera i aktivnosti koje se odvijaju u zemljama koje sudjeluju u potprogramu MEDIA. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije nastoji podržati razvoj hrvatskoga gospodarstva temeljenog na znanju poticanjem istraživanja i inovacija te veću suradnju između znanstvenih organizacija i poduzeća, posebice malih i srednjih poduzeća. Glavni cilj ovog natječaja je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Iznos minimalne potpore je 200.000 eura, a maksimalne milijun eura.

Godišnji plan natječaja

Sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Godišnji plan izrađen je na temelju sektorskih analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima i sadrži popis ukupno 94 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2014. godini, u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 20 državnih tijela. Iznosom većim od 815 milijuna kuna iz Državnog proračuna i fondova EU-a, planira se financirati i sufinancirati više od 5 tisuća programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro.

SAPARD i IPA jačali poduzetništvo

Program SAPARD obuvatio je tvrtke Arbacommerce d.o.o., Paška sirana d.d., Ostrea d.o.o., Sirena – mala sirana d.o.o. Kolan. Aplicirani su i programi Comenius, Mladi na djelu, Europa za građane, CIP – Okvirni program za konkurentnost i inovacije, WBIF – Western Balkan Investment Framework – SC5, INTERREG IIIA, IPA I 2009 – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (Obnova Maškovića Hana), IPA II prekogranična suradnja RH – BiH, IPA II Jadranska prekogranična suradnja, IPA IIIc Znanost i inovacije (Višnja Maraska (Prunus cerasus var. Marasca) kao sastojak funkcionalne hrane – Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju u Zadru), IPA IIIc Jačanje poduzetništva (The flower of salt&business – Ekološka proizvodnja soli Solana Nin/ Razvojna agencija Zadarske županije, EE MAREX – Energetski efikasnija proizvodnja Marex-elektrostroja, itd.), IPA V – IPARD, Program transnacionalne suradnje jugoistočna Europa, projekti financirani od ministarstva gospodarstva republike Italije, IPA 2010 Leftovers – demining programme in war affected areas (razminiranje područja Zemunika donjeg) i drugi.

Izvor: SD/ZDanas