fbpx

SUGLASNOST VLADE Produžava se koncesija Luci d.d. do 2039. godine

Na današnjoj sjednici Vlada RH donijela je odluku o davanju prethodne suglanosti o produženju roka trajanja prvenstvene koncesije Luci Zadar d.d.

Ova prethodna suglasnost znači da procedura produženja koncesije do 2039. godine nije u potpunosti dovršena. Naime, nakon suglasnosti šest nadležnih ministarstava, a sada i Vlade RH, definiranje samog ugovora o produženju koncesije je na Lučkoj upravi Zadar, što znači da se u biti radi o formalnosti.

Upravno vijeće Lučke uprave Zadar je koncem veljače temeljem prvog zahtjeva Luke d.d., još iz prosinca 2008. godine kada je sada već bivša uprava ove tvrtke podnijela zahtjev za produženje, te temeljem kasnijih izmjena zahtjeva s kraja prošle godine te konačno 11. ožujka ove godine, donijelo odluku o produženju koncesije. Tom se odlukom koncesija produžava na daljnjih dvadeset i pet godina, računajući od dana 19. srpnja 2014. godine, odnosno od dana završetka roka trajanja važeće koncesije, čime bi ukupno vrijeme trajanja prvenstvene koncesije iznosilo 37 godina, a prvenstvena koncesija bi istekla dana 19. srpnja 2039. godine.

Produženje prvenstvene koncesije odnosi se na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje i održavanje postojećih lučkih objekata podgradnje i nadgradnje, odnosno gradnju novih objekata na lučkom području teretne luke Gaženica te nabavku prekrcajne opreme.

Odustajanje od 120 tisuća kvadrata

Koncesija se odnosi na lučko područje površine 231.613,00 m2, dok je sukladno Odluci o prvenstvenoj koncesiji od dana 02. travnja 2002. godine ukupna površina lučkog područja danog u prvenstvenu koncesiju iznosila 352.578 m2.

Produženjem roka trajanja prvenstvene koncesije površina lučkog područja danog u koncesiju smanjuje se za 120.965,00 m2, a sve zbog razvojnih planova Lučke uprave Zadar.

Nove investicije

Produženje prvenstvene koncesije opravdava se novim investicijama, a sukladno Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti produženja Luka d.d. je dužna u modernizaciju i gradnju novih objekata uložiti 215,7 milijuna kuna. Koncesijska naknada ugovorena je u iznosu od 0,30 kuna po m2 za stalni dio (0,04 Eura) odnosno 1.057.734,00 kuna i 1 posto prihoda za promjenjivi dio, dok će nakon isteka roka prvotnog trajanja koncesije, dakle od dana 19. srpnja 2014. godine ovlaštenik prvenstvene koncesije koncesijsku naknadu plaćati u iznosu od 2 kune po m2 za stalni dio, odnosno 2.316.130,00 kuna i 1,5 % ukupnog prihoda za promjenjivi dio.

Primjedba Ministarstva financija

Na produženje koncesije imalo je primjedbu Ministarstvo financija, tražilo je da se razmotri koliko je ova koncesija usklađena s odredbama Zakona o koncesijama. Obrazloženo je kako se produženje roka trajanja koncesije trgovačkom društvu Luka Zadar d.d., temelji se na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je važeći Zakon, stoga se usprkos činjenici da nije usklađen za Zakonom o koncesijama mora primjenjivati na sve koncesije dodijeljene na pomorskom dobru. A ključno je bilo za produženje koncesije što je porvi zahtjev podnesen još koncem 2008. Godine.

Dakle nova uprava koju je doveo novi većinski vlasnik Mariborčanin Danijel Robnik u biti treba zahvaliti bivšoj upravi na dobro odrađenom poslu, a doprinos novih vlasnika je u pristajanju na znatno smanjenje koncesionirane površine uz istovremeno značajno povećanje naknade koja će ići državi.

Izvor: Mediapress.hr