fbpx

NA TERET POREZNIH OBVEZNIKA Grad Zadar za sve svoje zaposlenike izdvaja 78 milijuna kuna godišnje

ČAK 2,75 milijardi kuna godišnje iz proračuna 20 najvećih hrvatskih gradova, gledano prema broju stanovnika, odlazi na plaće gradskih dužnosnika, službenika i drugih zaposlenika. Osim zaposlenika gradskih upravnih tijela, tu su ubrojeni i zaposlenici gradskih tvrtki i ustanova, koje se također plaća iz gradskih proračuna. Samo u Gradskim upravama 20 najvećih hrvatskih gradova zaposleno je više od 5.900 ljudi, za čije se plaće godišnje izdvaja više od 870 milijuna kuna!

ZADAR:  Za 178 zaposlenika Gradske uprave 24 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 78 milijuna kuna

Gradska uprava Zadra trenutno ima 178 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 24,3 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 78.317.881 kuna.

“Trenutno je 178 zaposlenih u Gradskoj upravi. Izdvajanja za plaće su 24.261.800,00 kn (brutto) za 2014. godinu. Gradonačelnik ima koeficijent plaće 6,420 umnožen s osnovicom od 3.755,31 kn (15.478 kn neto plaća)”, navode iz Grada Zadra.

ZAGREB:  Za 2.981 zaposlenika Gradske uprave pola milijarde kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad čak 1,5 milijardi kuna

Gradska uprava Grada Zagreba trenutno broji 2.981 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja gotovo pola milijarde kuna, točnije oko 480 milijuna kuna. Kad im se pribroje i ostali zaposlenici Grada Zagreba, godišnje to građane stoji oko milijardu i pol kuna – godišnji rashodi za zaposlene prema proračunu Grada Zagreba za 2014. godinu iznose vrtoglavih 1.469.265.937 kuna.

“Na dan 14. svibnja 2014. u gradskim upravnim tijelima grada Zagreba zaposlen je bio 2.981 službenik i namještenik (2.792 službenika/namještenika na neodređeno i 189 službenika na određeno vrijeme). Ukupno isplaćena bruto masa sredstava za plaće za zaposlene u Gradskoj upravi za travanj 2014. iznosila je 39.292.238,96 kn. Prosječna neto plaća zaposlenih u Gradskoj upravi iznosi 7.618,72 kn. Najnižu bruto plaću u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba čini umnožak koeficijenta složenosti poslova – 1,00 i osnovice za izračun plaće 4.602,00 kuna uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža i stalni dodatak koji se dodaje predmetnom umnošku, dok najvišu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova – 6,00 i osnovice za izračun plaće 4.602,00 kuna uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža i stalni dodatak koji se dodaje predmetnom umnošku. Neto plaća gradonačelnika iznosi 17.448,59 kuna”, stoji u odgovoru Grada Zagreba na Indexov upit.

SPLIT: Za 465 zaposlenika Gradske uprave 62 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 209 milijuna kuna

Splitska Gradska uprava trenutno broji 465 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 61,8 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike Grada Splita, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 209.175.570 kuna.

“U Gradskoj upravi zaposlena su 462 službenika i troje dužnosnika. Ukupna masa plaća u Gradskoj upravi sa svim dodacima, porezima i doprinosima je za travanj iznosila 5.152.519,84 kuna. Najniža neto plaća iznosi 3.555,34 kune, najviša plaća je gradonačelnikova, a prosječna (uvažavajući kvalifikacijsku strukturu) iznosi 5.177,00 kuna. Neto plaća gradonačelnika (sa radnim stažom) iznosi 17.649,22 kune”, navode iz Grada Splita.

zaposleni_uprava_karta

RIJEKA: Za 459 zaposlenika Gradske uprave 60 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 188 milijuna kuna

Gradska uprava Rijeke trenutno ima 459 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 60 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 188.051.820 kuna.

“U gradskoj upravi na dan 13.05.2014. godine ukupno je bilo zaposleno 459 djelatnika (od čega 441 na neodređeno vrijeme, 17 na određeno vrijeme te 1 vježbenik na određeno vrijeme). Od toga 258 zaposlenika ima visoku stručnu spremu, 55 ih ima višu stručnu spremu, 14 zaposlenika su magistri znanosti, jedan zaposlenik je doktor znanosti,127 zaposlenika ima srednju stručnu spremu, a četiri zaposlenika imaju nižu stručnu spremu. Ukupna godišnja neto plaća zaposlenih u Gradu Rijeci u 2013. godine je bila 37.351.061,73 kn, a ukupno je za plaće izdvojeno (bruto iznos, sa svim doprinosima) 60 milijuna kuna. Najniža plaća za mjesec travanj 2014. godine je iznosila 4.052,34 kn neto. Neto prosječna plaća za Grad Rijeku u travnju 2014. godine na bazi sati rada je iznosila 7.055,23 kn. Najviša plaća za mjesec travanj 2014. je plaća gradonačelnika – 15.399,72 kn”, navode iz Grada Rijeke.

 OSIJEK: Za 236 zaposlenika Gradske uprave 33 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 92 milijuna kuna

Osječka Gradska uprava trenutno broji 236 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 32,9 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 92.288.612 kuna.

“U Gradskoj upravi Grada Osijeka ukupno je 236 zaposlenih. U odnosu na zatečenih 245 zaposlenih, u dosadašnjem mandatu gradonačelnika Ivana Vrkića, smanjen je ukupni broj zaposlenih za 9 osoba. Plan za plaće i doprinose naših zaposlenika u 2014. godini je 32.915.455,00 kn. Najniža plaća – spremačica (11 godina staža, osobna olakšica 1,5): 3.522,09 kn. Najviša plaća – gradonačelnik: (35 godina staža, osobna olakšica 1,0): 16.678,06 kn. Prosječna neto plaća u 2013. godini: 6.375,21 kn”, odgovorili su iz Grada Osijeka na Indexov upit.

VELIKA GORICA: Za 148 zaposlenika Gradske uprave 16 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 81 milijun kuna

Gradska uprava Velike Gorice trenutno broji 148 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 15,8 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 80.802.000 kuna.

“Na dan 15. svibnja u Gradu Velika Gorica zaposleno je bilo 148 službenika i namještenika (i to: 2 dužnosnika, 2 službenika u službi na određeno vrijeme, 7 vježbenika i 121 službenik na neodređeno vrijeme i 16 namještenika na neodređeno vrijeme). Ukupno se za plaće zaposlenih u Gradskoj upravi izdvaja 15,8 milijuna kuna. Minimalna plaća iznosi 3.480,00 kuna, prosječna 6.886,00 kuna, a maksimalna 10.600,00 kuna”, naveli su iz Grada Velike Gorice, dok su o plaći gradonačelnika, koja prema njegovoj imovinskoj kartici ispunjenoj prošle godine iznosi 16.535,84 kune mjesečno neto, kazali: “Plaću gradonačelnika čini umnožak koeficijenta 8,40 i osnovice za obračun plaće 3.210,00 kuna, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%”.

SLAVONSKI BROD: Za 90 zaposlenika Gradske uprave 9,6 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 40 milijuna kuna

Gradska uprava Slavonskog Broda trenutno ima 90 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 9,6 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 40.264.777 kuna.

“U Gradskoj upravi je ukupno 90 zaposlenika (3 dužnosnika, 82 stalno zaposlena i 5 na određeno vrijeme). Mjesečno se za bruto plaće izdvaja 802.391,82 kn. Minimalna bruto plaća iznosi 4.594,15 kn. Prosječna bruto plaća iznosi 8.915,46 kn. Maksimalna bruto plaća iznosi 23.062,31 kn (gradonačelnik)”, stoji u odgovoru Grada Slavonskog Broda.

PULA: Za 186 zaposlenika Gradske uprave 28 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 86 milijuna kuna

Gradska uprava Pule trenutno broji 186 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 28,3 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 85.759.760 kuna.

“U ovom trenutku Grad Pula ima 186 zaposlenih. Minimalna plaća iznosi 3.720,58 kn, maksimalna 16.042,50 kn (gradonačelnik), a prosječna (na bazi sati rada bez primanja na teret HZZO-a) 7.120,49 kn”, naveli su iz Grada Pule te istaknuli: “Još 2008. godine gradonačelnik i njegovi zamjenici su se i prije donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odrekli dijela plaće u visini od 10% u korist Proračuna Grada Pule. Zahvaljujući svim na vrijeme poduzetim mjerama za svladavanje perioda krize, Grad Pula je danas u samom vrhu po pitanju otvorenosti i transparentnosti rada, a prema podacima Ministarstva financija jedna smo i od najštedljivijih gradskih uprava u Hrvatskoj pa tako primjerice, izdvajanja za plaće svih zaposlenika iznose manje od 11% ukupnih proračunskih sredstava (prema metodologiji izračuna sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi). U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi za zaposlene u gradskoj upravi čine 8 posto proračunskih sredstava”.

KARLOVAC: Za 137 zaposlenika Gradske uprave 16 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 54 milijuna kuna

Karlovačka Gradska uprava trenutno ima 137 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 15,9 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 54.043.238 kuna.

“Grad Karlovac ima 3 dužnosnika, 134 službenika i namještenika. Najniža plaća u Gradskoj upravi iznosi 3.107,50 kn neto, a prosječna plaća iznosi 6.894,68 kn. Najviša plaća je plaća gradonačelnika. Plaća gradonačelnika Grada Karlovca iznosi 12.873,78 kn neto. Gradonačelnik Damir Jelić si je od 1. srpnja 2010. godine smanjio plaću, koja je od tada 35 posto niža od moguće plaće propisane za gradonačelnike gradova veličine Karlovca i među nižima je u Hrvatskoj kada se uspoređuju gradovi veličine Karlovca. Isto tako, zamjenici gradonačelnika su smanjili plaće i imaju 35 posto nižu plaću od najviše moguće zakonom propisane.

Prosječna plaća odraz je kvalifikacijske strukture djelatnika gradske Uprave u kojoj ima velik broj zaposlenika visoke i više stručne spreme te djelatnika sa stručnom spremom magistra i doktora znanosti. Plaće u Gradskoj upravi smanjene su na početku krize i to od 1. listopada 2009. godine 5 posto, a zatim 1. siječnja 2010. godine još 1 posto, tako da ukupno smanjenje iznosi 6 posto. S obzirom da su ukupni troškovi plaća za zaposlene u Gradskoj upravi u 2013. godini iznosili 15.914.000,00 kuna na godišnjoj razini, ušteda iznosi 954.840,00 kuna, odnosno za 4 godine (od 1.1.2010. g. do kraja 2013. g.) iznosi ukupno 3.819.360,00 kuna”, navode iz Grada Karlovca.

SISAK: Za 118 zaposlenika Gradske uprave 20,5 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 53 milijuna kuna

Gradska uprava Siska trenutno broji 118 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 20,5 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 52.780.198 kuna.

“Ukupni broj zaposlenih u gradskoj upravi je smanjen u proteklih nekoliko mjeseci. Na dan 11. lipnja 2013. godine bilo je zaposleno 127 službenika i namještenika. Trenutno je na dan 15. svibnja 2014. u gradskoj upravi zaposleno 110 službenika i namještenika, a 8 ljudi radi na određeno vrijeme i angažirani su privremeno na poslovima legalizacije zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček ima trenutno neto plaću u iznosu HRK 15.669,99. Minimalna neto plaća je HRK 2.954,86, a maksimalnu plaću ima gradonačelnica (ranije navedena). U veljači 2014. godine su plaće svim djelatnicima, gradonačelnici i njezinim zamjenicima smanjene za 10 posto što je napravilo mjesečnu uštedu (u travnju 2014. godine u odnosu na siječanj 2014. godine) samo u gradskoj upravi u iznosu od HRK 189.879,70. Ako tome pridodamo i djelatnike u ustanovama, kojima Grad također osigurava plaću, a kojima su isto tako snižene plaće, mjesečna razlika siječnja i travnja se penje na HRK 370.055,88″, navode iz Grada Siska.

Uzme li se u obzir njihov navod o mjesečnoj uštedi od 190 tisuća kuna nakon što su svim zaposlenicima Gradske uprave smanjene plaće za 10 posto, to bi značilo da se trenutno za plaće u Gradskoj upravi izdvaja oko 1,71 milijuna kuna mjesečno, odnosno 20,5 milijuna kuna godišnje.

Izvor: Index.hr/ZDanas