fbpx

MARKO PUPIĆ BAKRAČ Gradonačelnik i njegova delegacija nisu nadležnim tijelima prijavili da im je kineska tvrtka snosila troškove putovanja i boravka u Kini

Županijski vijećnik AM, Marko Pupić-Bakrač, reagirao je na medijske natpise na temu pokrivanja troškova predstavnika Grada tražeći pokretanje postupka za utvrđivanje sukoba interesa. Njegov zahtjev objavljujemo u cijelosti.


Marko Pupić-Bakrač
Josipa Kosora 11
Zadar

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Ulica kneza Mutimira 5
Zagreb

PREDMET: ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA SUKOBA INTERESA

Delegacija Grada Zadra predvođena gradonačelnikom Brankom Dukićem otputovala je 25.01.2018 godine u Kinu gdje je boravila nekoliko dana. Tema razgovora zadarske delegacije sa Kinezima bila je nabava električnih autobusa i izgradnja pogona za sastavljanje LTO baterija u gospodarskoj zoni Crno. Kineska tvrtka LTO Energy snosila je troškove putovanja i boravka u Kini cijele zadarske delegacije. Iz grada Zadra odbili su medijima i javnosti predočiti koliki su bili troškovi koje je podmirila kineska strana. U svakom slučaju oni zasigurno iznose nekoliko desetaka tisuća kuna.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa ( NN 26/11; 12/12; 124/12 48/13; 57715) koji se između ostalih odnosi i na gradonačelnike u članku 11. stavak 3. kaže da dužnosnik smije primiti dar simbolične vrijednosti i to vrijednosti najviše do 500 kuna. U istom članku stavak 1. zakonodavac kaže da se darom smatra novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost te prava i usluge dane bez naknade.

U članku 19. Zakon o sprječavanju sukoba interesa stoji da su dužnosnici kojima je ponuđen dar ili bilo kakva druga korist povezana s obnašanjem javne dužnosti obvezni to prijaviti nadležnim tijelima.

Gradonačelnik Branko Dukić i njegova delegacija nisu nadležnim tijelima prijavili da im tvrtka LTO Energy snosi troškove putovanja te boravka u Kini i ne samo to već odbijaju predočiti koliki je bio račun kojeg je podmirila kineska strana.

Stoga vas molim da pokrenete postupak za utvrđivanje sukoba interesa u navedenom slučaju.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač