fbpx

RAVNATELJ LUČKE UPRAVE ROBERT ŠKIFIĆ Prozivale su se i Morske orgulje, pa danas Zadar ima modernu prepoznatljivu turističku atrakciju

Povodomo dodjeljivanja koncesije nad lukom Gaženica, oglasila se i Lučka uprava Zadar priopćenjem za javnost koje prenosimo u cijelosti.


LUČKA UPRAVA ZADAR  – priopćenje za javnost –

Nastavno na, posljednjih dana, učestalo obraćanje javnosti dijela pripadnika političke scene Grada putem medija, ali i poruka elektroničke pošte upućenih Lučkoj upravi Zadar, Zadarskoj županiji, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i drugima, a u svezi postupka davanja koncesije za upravljanje Centralnom zgradom trajektnog terminala Zadar, Gaženica, u cilju otklanjanja mogućih nedoumica kod dijela javnosti zbog (namjerno) iskrivljenih i polovičnih informacija, Lučka uprava Zadar ovim obraćanjem želi javnosti prezentirati povijesne činjenice razvoja ideje Nove luke Gaženica, te stvarni i legalni okvir svoje pozicije u implementaciji.

Obzirom da je Lučka uprava Zadar, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.48.st.3. Zakona), neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost definirano ZPDML, to je istim zakonskim tekstom (čl. 50.st.1. točka 5.) određeno da je dužna osigurati pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata. Iz potonjeg slijedi, uzimajući u obzir ukupnost obveza Lučke uprave temeljem članka 50. ZPDML, koji definira njezinu djelatnost, da bi Lučka uprava usluge od općeg interesa pružala u luci samo ako za pružanje istih ne postoji tržišni interes.

Postupak koncesioniranja koji je Lučka uprava Zadar provodila paralelno s građevinskim radovima na izgradnji zgrade terminala, uspješno je okončan u ovom tjednu, o čemu je javnost bila promptno obaviještena, jednako i kroz cijeli tijek postupka po objavljenoj namjeri u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, ali i na web stranici LUZ.

Postupak su sa svoje strane pratili stručnjaci Pomorskog fakulteta u Rijeci kao stručni konzultanti, Ministarstvo mora putem predsjednika Stručnog povjerenstva za koncesiju, Ministarstva financija kroz člana povjerenstva, Zadarske županije i Grada Zadra. Legalni okvir postupka predstavljaju odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o koncesijama (kao krovnog-općeg, ali novijeg propisa), Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru. U svim fazama postupka, sukladno zakonskim obvezama obaviješteno je i Državno odvjetništvo, a nakon što (nadamo se uskoro) bude potpisan Ugovor o koncesiji i primjerak potpisanog ugovora će se dostaviti odvjetništvu. Prijedlog Ugovora o koncesiji dostupan je svima na web stranici LUZ jer je bio sastavni dio Dokumentacije za odnosno nadmetenje.

Iz svega naprijed iznesenog slijedi da su sva prozivanja i objede kojima, nažalost, svi skupa posljednjih dana svjedočimo posve neutemeljena, upravljena na pogrešnu adresu i bez razumijevanja kako postupka, tako i činjenica i zakonodavnog okvira, a to ipak mora prevladati.

Interes javnosti može pobuditi proizvoljno i netočno baratanje brojkama, senzacionalistički javni nastupi i razne akrobacije, ali javni interes mogu zadovoljiti samo činjenice. Pozivamo stoga, na uvid u Dokumentaciju za nadmetanje koja na web stranici Lučke uprave Zadar stoji od 17. studenoga 2017. godine, kao i u privitku objave u eojn-u, u postupku koji je trajao tri mjeseca, jer je po zahtjevu zainteresiranih gospodarskih subjekata u dva navrata produžen te teško da može opstati objeda o netransparentnosti.

Radi informiranja, unatoč tvrdnjama samoprozvanih informatora, ističemo da su ukupni dosadašnji troškovi Projekta 177 miljuna Eura sredstava kredita, a sama Zgrada terminala bruto površine 24.000 m2 košta oko 24 milijun Eura.

Terminalske površine (gatovi) na kojima će koncesionar obavljati djelatnost su samo one namijenjene međunarodnom i cruise prometu, dok svi gatovi domaćeg trajektnog prometa ostaju u nadležnosti Lučke uprave Zadar, i u smislu lučkih tarifa u dosadašnjem režimu.

Zgradom terminala upravlja koncesionar na način da koristi prostore, te brine o opskrbi energentima i ukupnom održavanju cijele zgrade, ali terminalsku naknadu (terminal fee) može zaračunavati samo putnicima u međunarodnom prometu, unatoč činjenici da 1/3 zgrade čini prostor za putnike u domaćem prometu, kao i na katu smještene javne službe (carina, policija, lučka kapetanija i lučka uprava) koji uredski prostori su u izdvojenom režimu. Koncesionar de facto komercijalne uvjete unutar zgrade terminala može određivati samo u približno 2/3 prostora zgrade, dok ga ukupnost održavanja i upravljanja tereti za cijelo.

Lučka uprava Zadar sa svoje strane, transparentno i odgovorno prema svim dionicima u postupku, osobito cijeneći javni interes i interes javnosti, i u dosadašnjem tijeku implementacije projekta Nove luke rado je i s neskrivenim ponosom predstavljala svoja dostignuća i u gradnji i u prometnim pokazateljima. Sada pak transparentno predstavlja razvojnu platformu, a kako proizlazi iz svih natječajnih dokumenata i obvezu koncesionara da dostignute pokazatelje sustavno razvija i postiže postavljene brojčane-prometne i financijske parametre.

Obzirom na, u prethodnom dijelu izlaganja, postavljenu početnu premisu od 2007. godine i slijed aktivnosti do okončanja ovog postupka koji svjedoči postavljeni razvojni plan u pravcu promoviranja Zadra kao značajne destinacije na tržištu kružnih putovanja, osobito razvojni planovi na formiranju Matične luke (home-port) koji svojim multiplikativnim djelovanjem garantira razvoj ne samo pomorskog prometa, cestovnog i zračnog, turizma i ugostiteljstva, već i poljoprivrede ovog kraja i niza drugih uslužnih i pratećih djelatnosti držimo da strahu od nepoznatog uslijed, nerazumijevanja – nema mjesta.

Prozivale su se i Morske orgulje, pa danas Zadar ima modernu prepoznatljivu turističku atrakciju kao malo koji grad na svijetu.

S poštovanjem,
Robert Škifić, dipl. ing.
Ravnatelj Lučke uprave Zadar