fbpx

MARKO PUPIĆ-BAKRAČ Vrijednost stare Poliklinike je višestruko podcijenjena, nemojte namještati i malverzirati

Povodom prodaje stare zgrade Poliklinike, oglasio se županijski vijećnik Akcije mladih Marko Pupić-Bakrač. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.


Marko Pupić-Bakrač
Josipa Kosora 11
Zadar

Predsjednik Županijske skupštine
Zadarske županije
Željko Lončar

Župan
Božidar Longin

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo
Zoran Škrgatić

PREDMET: ZAHTJEV ZA KOREKCIJOM PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE i PROVOĐENJEM POŠTENOG NATJEČAJA

Vrijednost stare zgrade Poliklinike i pripadajućeg zemljišta procijenjena je na 26.941.000 kuna. Radi se o unikatnoj kamenoj zgradi i zemljištu na najboljoj lokaciji u Zadru. Tlocrtne površina zgrade je 339 m2, ima 4 etaže te ukupna površina iznosi 1.356 m2, pripadajuće zemljište je veličine 9.300 m2.

Procjena nekretnine napravljena je 2012. godine u jeku krize na tržištu nekretnina i u potpunosti je nerealna. Vrijednost nekretnine je čak i za to vrijeme krize kada je procjena rađena, a kamoli danas višestruko podcijenjena.

Svaki Zadranin zna kolike su cijene nekretnina u pojedinim dijelovima grada, pa tako i kolika je vrijednost zgrade i zemljišta neposredno uz more na plaži Kolovare.

Kako bih Vam pomogao u utvrđivanju realne vrijednosti nekretnine kontaktirao sam više stručnih osoba koje se bave prometom nekretnina na području Zadra. Uz njihovu pomoć sastavljena je procjena vrijednosti predmetne nekretnine. Vrijednost zgrade na kojoj su potrebne određene preinake za dovođenje u funkciju iznosi 3.000 eura po m2, sveukupno 1.356 m2 X 3.000 eura = 4.068 000 eura. Vrijednost pripadajućeg zemljišta iznosila bi 1.000 eura po m2, sveukupno 9.300 m2 X 1.000 eura = 9.300.000 eura. Ukupna vrijednost zgrade i zemljišta je 13.368.000 eura odnosno 99.190.560 kuna. Molim da se napravi nova procjena višestruko podcijenjene nekretnine sukladno realnoj vrijednosti te da se iz tog postupka isključi procjenitelj odnosno podcjenitelj koji je radio prvu procjenu. Isto tako natječajem je potrebno osigurati pošteno nadmetanje bez uvjeta kojima se pogoduje pojedinom ponuđaču a eliminiraju ostali. Slično kao što se dogodilo sa koncesioniranjem Gaženice gdje su se uvjetom da koncesionar mora imati tri uzastopne godine prihod ostvaren iz djelatnosti jednakog predmetu koncesije u iznosu najmanje 200 milijuna kuna godišnje eliminirali svi potencijalni ponuđači osim Turaka. Tako smo dobili mizernu ponudu tvrtke sa kreditnim rejtingom u smeću koja nije u stanju osigurati niti poštenu garanciju za posao u koji ulaze ( na jedvite jade skucali su 1,1 milijuna kuna garancije).

Kako je uobičajeno kod svih dražbi nekretnina na prvoj dražbi nekretnina ne može biti prodana ispod 2/3 utvrđene vrijednosti tj. 66.127.040 kuna a oni koji će sudjelovati u dražbi moraju uplatiti jamčevinu u visini 10% procijenjene vrijednosti tj. 9.919.056 kuna. Navedenim postupkom postiže se transparentnost i onemugućavaju malverzacije.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač