fbpx

MARKO PUPIĆ-BAKRAČ Longin iskorištava autoritet župana kako bi me ušutkao preko institucija sistema

Povodom tužbe župana Božidara Longina, županijski vijećnik Marko Pupić-Bakrač oglasio se priopćenjem, odgovorom na tužbu, koje prenosimo u cijelosti.


MARKO PUPIĆ-BAKRAČ
Josipa Kosora 11
Zadar

OPĆINSKI SUD U ZADRU

PREDMET: ODGOVOR NA TUŽBU

Kao vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije imam pravo i obvezu očitovati se o stvarima od javnog interesa. Moja je dužnost boriti se za opće dobro, protiv devijacija u društvu. U svojim tužbama Božidar Longin traži da me se kazni za verbalni delikt , time onemogući javnom djelovanju.

Božidar Longin me tereti da sam ga u priopćenju za medije oklevetao tvrdnjom kako je 2014 godine glasao za produženje koncesije teretne luke slovenskom taksistu Danielu Robniku. U to vrijeme vijećnica u Županijskoj skupštini je bila Marjana Botić koja je više puta usmeno i pismeno tadašnjem županu Stipi Zriliću postavljala pitanje kako je u predmetnom slučaju produljenja koncesije glasovao predstavnik županije Božidar Longin. Odgovor nikada nije dobila . Budući je koncesija produljena a što svakako ne bi bilo moguće da se tome Županija protivila Marjana Botić je zaključila kako je predstavnik Županije ( Božidar Longin ) glasovao za produženje. Stoga je meni prenijela tu informaciju. Ispada na kraju da Božidar Longin nije glasao za produženje koncesije nego je bio suzdržan. Ukoliko Božidar Longin smatra da je produljenje koncesije bilo štetno ili protuzakonito valjda bi bio protiv, valjda bi to prijavio nadležnim institucijama. Po čemu bi onda ako se radilo o transparentnom, zakonitom procesu u kojem je sudjelovao i Božidar Longin moja izjava na bilo koji način nanosila štetu njegovoj časti i ugledu ?

Moje konstatacije o povezanosti sa Zdenkom Zrilićem i Turcima Božidar Longin također smatra klevetom. Poznato je da se Božidar Longin više puta pozitivno izražavao o Zdenku Zriliću i turskim investitorima. Zagovarao je i zagovara njihove investicije i projekte. Očigledno je da o njima i njihovim poslovnim sposobnostima ima dobro mišljenje. Po čemu bi spominjanje Božidara Longina u kontekstu povezanosti sa Zdenkom Zrilićem i Turcima štetilo njegovoj časti i ugledu, posebno ako o njima ima pozitivno mišljenje ? Uvezivanje je moguće na mnogobrojnim osnovama s pozitivnim i negativnim konotacijama kao što interesno povezivanje može biti radi različitih interesa. Kada bi mene netko spomenuo u kontekstu uvezivanja i interesnog povezivanja moja prva misao bi bila da cilja na grupiranje radi borbe protiv kriminalne hobotnice u Zadru. Možda zbog toga jer nemam nikakvog kontakta sa ljudima dužnim milijardu kuna, ratnim profiterima, kriminalcima, isključivo sam okružen onima koji se bore protiv takvih.

Zdenko Zrilić je prodao svoje udjele u Marini Dalmacija turskom Dogusu 2012 godine. Mediji su špekulirali da je vrijednost udjela iznosila 50 milijuna eura. U imovinskoj kartici dužnosnika Božidara Longina iz 2009 godine objavljenoj u medijima ( prilažem fotokopije) stoji da je vlasnik 1% dionica Marine Dalmacija. Nije li normalno da se Božidaru Longinu postavi pitanje što je bilo s tim dionicama, da li ih je prodao, koliko je za njih uprihodio ? Kao dugogodišnji dužnosnik Božidar Longin bi se o tim činjenicama trebao očitovati i bez da mu itko prethodno postavi pitanje. Napominjem da su se ova pitanja otvarala tijekom kampanje za lokalne izbore 2017 godine , da predstavljaju uobičajenu retoriku u predizborno vrijeme. I ja sam u to vrijeme bio izložen napadima sličnog i jačeg intenziteta iz HDZovog tabora. Da sam neki plačljivac koji se ponaša poput curice mogao sam dignuti na desetke tužbi jer sam se eto uvrijedio, doduše niti jedna ne bi bila pravno osnovana. Slično kao i ove Božidara Longina.

Pošto sam dobio upozorenje putem poruka da me Božidar Longin spominjao u kontekstu utamničenja nakon što se promjene kadrovi u policiji izravno sam mu postavio pitanje o tome na Županijskoj skupštini. Što ima normalnije i poštenije od toga da kao vijećnik na sjednici Županijske skupštine otvoreno pitam župana da se o tome očituje ? Gdje u tome Božidar Longin vidi prenošenje neistinite činjenične tvrdnje koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistinita sukladno čl.149 Kaznenog zakona ?

Osim toga u Poslovniku Županijske skupštine Zadarske županije čl 22. St.2 jasno stoji da: Član Skupštine ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Skupštine. Isto je regulirano i Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi čl.30 st.2 .

Što se tiče konferencije za novinare održane u povodu koncesije za Gaženicu moja dužnost kao i ostalih vijećnika koji su sudjelovali na toj konferenciji za medije je bila da ukažemo na enormnu štetnost tog postupka. O tome nismo govorili samo mi već i drugi mediji, saborski zastupnici…Apsurdno je da Božidaru Longinu ponudu da uzmem u najam njegovu imovinu pod istim uvjetima pod kojim se Gaženica daje ZIPOu , spominjanje sastanka sa Livakovićem i Škifićem smatra klevetama. U svom pozivu načelniku PU Zadarske da pohapsi one koji su malverzirali oko Gaženice nisam nikoga poimenično naveo kao što se i vidi iz fotokopija članaka koje je tužbi priložio sam Longin. Vrlo je interesantno kako je Božidar Longin u tome prepoznao sebe, zasigurno povod za razmišljanje. Ne vidim ništa sporno niti u mojoj konstataciji kako će se nakon završetka pregovora sa ZIPO morati pristupiti raspodjeli dogovorenog. Naime Robert Škifić je medijima priopćio kako su se prije potpisivanja ugovora sa budućim koncesionarom vodili pregovori ( prilažem fotokopiju članka). Što je normalnije nego da se nakon završetka pregovora potpiše koncesijski ugovor i verificira dogovoreno, odnosno raspodjela dogovorenog ? Što ima sporno u mom mišljenju da je to problem za Roberta Škifića kao ravnatelja LUZa te Božidara Longina kao župana i predsjednika Upravnog vijeća LUZa ? Time konačno postati bjelodano koliko je ugovor štetan za hrvatsku stranu. Ne smijem izraziti svoje mišljenje? Na spomenutoj konferenciji za novinare sudjelovali su i drugi oporbeni političari koji su na sličan način kao i ja govorili o problematici koncesije luke Gaženica. U istom ili sličnom kontekstu kao Božidar Longin spomenuti su i druge osobe vezane za problematiku luke Gaženica Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Robert Škifić … te one nisu našle za shodno niti da se očituju o našoj konferenciji a kamoli da podnesu tužbe zbog klevete.

U prilogu tužbi Božidar Longin je dostavio preslike članaka u medijima mojih priopćenja, izjava, intervjua. Priopćenja prenesena u izvornom obliku a izjave i intervju nisu autorizirani s moje strane novinari su ih prenijeli i obradili na način kako smatraju da je potrebno.

Za kraj moram naglasiti da je o svim gore navedenim stvarima Božidar Longin mogao sa mnom polemizirati u javnom prostoru. Nije to učinio jer nema kapaciteta ni argumenata za takvo što. Odlučio se pokušati iskoristiti autoritet župana kako bi me ušutkao preko institucija sistema. To je ono najporaznije u cijeloj ovoj priči.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač