fbpx

Marina Dujmović Vuković krši zakone RH i odbija poštovati pravorjek državne institucije

Županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač poslao nam je otvoreno pismo županu Longinu, a vezano uz aktualna događanja oko natječaja u Narodnom muzeju. Pismo prenosimo u cijelosti.


Župane Longin,

Nakon pravorjeka Ureda državne uprave jasno je da Statut Narodnog muzeja Zadar sadrži protuzakonite stavke koje su prenesene i u natječaj za ravnateljicu muzeja. Predsjednica Upravnog vijeća Narodnog muzeja u izjavi za medije tvrdi kako će nastaviti kršiti zakon i ne priznaje pravorjek državne institucije. Da li je ona zdrastveno u redu i poslovno sposobna ? Zna se koji je redovan, pravni put osporavanja pravorijeka Ureda državne uprave. Mada je iz aviona vidljivo i svima jasno da nepravomoćna presuda ili provođenje istrage nigdje i nikada u Republici Hrvatskoj kao pravnoj državi ne mogu biti ograničavajući faktor za bilo što pa tako ni za prijavu na natječaj za ravnatelja Narodnog muzeja.

Vladajuća većina u Županiskoj skupštini nije proučila novi Statut Narodnog muzeja već ga je izglasala Bona fide ( u dobroj vjeri) . Ta greška se sada po nalogu Državne uprave mora ispraviti a i natječaj za ravnateljicu mora biti poništen budući sadrži iste protuzakonite odredbe kao i Statut. Vi ste župane Longin odgovorni za zakonitost akata Županije i dužni ste osigurati da ustanove pod ingerencijom Županije rade na zakonit način. Sama izjava Marine Dujmović Vuković kako će nastaviti kršiti zakon Republike Hrvatske i neće poštovati pravorijek Državne uprave je skandalozna, pogotovo kada se uzme u obzir da je dotična 10 godina bila sutkinja. Tom svojom izjavom pokazala je ne samo da nije sposobna nego da nije ni dostojna obnašati dužnost ni predsjednice Upravnog vijeća Narodnog muzeja ni ravnateljice agencije Zadra Nova čiji su osnivači Županija i Grad Zadar. Svi u ovoj državi dužni su poštivati njezine zakone i nikome nije dozvoljeno podrivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač