fbpx

PUPIĆ-BAKRAČ Peroš tuži novinare koji izvještavaju o aferama, a sa lojalnima “posluje”

Povodom tužbi za klevetu prema novinarima od strane Narodnog muzeja, Renate Peroš i Davida Ricova oglasio se županijski vijećnik Akcije mladih, Marko Pupić Bakrač otvorenim pismom sa pitanjima upućenim županu Longinu kao i Upravnom vijeću Narodnog muzeja. Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.


PREDMET: ZAHTJEV ZA PISANIM ODGOVORIMA

David Ricov, Renata Peroš i Narodni muzej tužili su novinare zbog nanošenja duševnih boli. Neke od tih tužbi su povučene nakon nagodbe sa novinarima ( s kojima se nakon toga poslovno surađivalo ). Protiv onih s kojima nije postignut dogovor postupak je u tijeku. Mene zanima:

1. Kako je moguće da pravna osoba u ovom slučaju Narodni muzej trpi duševne boli te da mu je povrijeđen ugled i čast ?

2. Da li u postupku protiv novinara Davida Ricova, Renatu Peroš i Narodni muzej zastupa isti odvjetnički ured, isti odvjetnik ?

3. Tko plaća troškove odvjetnika i postupka i u kojem omjeru ?

4. Budući je donesena pravomoćna sudska presuda da je zapošljavanje Davida Ricova protuzakonito čime se pisanje novinara pokazalo istinitim koja je svrha tužbe u koju je uključen i Narodni muzej čiji je osnivač Zadarska županija ?

5. Da li ste župane Vi i Upravno vijeće bili upoznati sa tim da Narodni muzej sudski progoni novinare ?

Molim Vas da mi na pitanja odgovorite taksativno po rednim brojevima kako su i postavljena.