fbpx

Zadarski blok potpisao Deklaraciju protiv nasilja

U četvrtak, 7. studenoga, u prostorijama HSS-a Zadar, predstavnici stranaka koalicije Zadarski blok potpisali su Deklaraciju o zajedničkoj borbi protiv nasilja. Predstavnici Akcije mladih, HSLS-a, HSS-a i Most-a svojim su potpisom definirali nasilje kao jedan od najvećih problema u gradu Zadru te se obvezali na djelovanje protiv te društvene pojave kada budu dionici vlasti. Deklaracija predstavlja niz konkretnih mjera čiji je cilj borba protiv nasilja i ispravak percepcije Zadra kao nasilnog grada. Iz želje da damo svoj maksimalni doprinos te sačuvamo dostojanstvo Zadra i njegovih građanki i građana, okupili smo se oko ovog dokumenta.

Kao poseban problem Deklaracija navodi strukturalno nasilje, pojam koji označava nedjelovanje, odnosno neefikasno djelovanje vlasti, što rezultira još većom pojavom nasilja. Smatramo da vlast treba aktivno sudjelovati u promociji pacifizma i tolerancije, a to može činiti jasnom osudom nasilja, ulaganjem u promociju mira i suživota, aktivnim programima prevencije nasilja te sprječavanjem zapošljavanja osoba osuđenih za nasilje u gradskoj upravi i pravnim subjektima u vlasništvu Grada. Lokalna vlast mora osigurati infrastrukturu civilnim organizacijama koje se bave borbom protiv nasilja i pomoći žrtvama nasilja te razviti suradnju sa državnim institucijama kako bi osigurala kvalitetnu sigurnosnu mrežu. Također, smatramo kako borbu protiv nasilja treba adekvatno valorizirati, a predlažemo i javno priznanje posvećeno toj temi.

Također, Deklaracija definira političko i ekonomsko nasilje kao goruće probleme. Stranke potpisnice ekonomsku slobodu smatraju još jednom od primarnih sloboda te osuđuju svakoga tko koristi poziciju moći kako bi politički uvjetovao nečiju ekonomsku slobodu. Smatramo da je nedopustivo uvjetovanje slobode glasovanja, kao i da je potrebno transparentno upravljati gradskim financijama kako bi se otklonile bilo kakve mogućnosti ekonomskih pritisaka, a to se odnosi na sve stavke proračuna, a naročito na financiranje javnih medija. Stranke se zalažu za transparentne javne natječaje, te javnu objavu tih rezultata i to u svrhu sprječavanja ekonomsko-političkog nasilja u svrhu ucjena radnim mjestom. Ističemo da je zapošljavanje po političkom ključu jedan od glavnim problema i kočnica u razvoju našega društva, te stranke potpisnice jasno i nedvosmisleno osuđuju političko zapošljavanje.

Zadarski blok ustrajati će na usvajanju ove Deklaracije na razini grada i županije te će isto predložiti predstavničkim tijelima lokalne samouprave.