fbpx

BRANITELJ PRIJAVIO NARODNI MUZEJ Inspekcija utvrdila novo nezakonito zapošljavanje u muzeju

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je 4. veljače gospodina Milana Draču o provedenom inspekcijskom nadzoru u Narodnom muzeju Zadar od strane inspektora rada. Utvrđen je prekršaj iz čl 102.st.5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata kažnjiv po čl.190,st,1.d. i st.2., a protiv pravne i odgovorne osobe podnesen je optužni prijedlog Općinskom sudu u Zadru.

Milan Drača je obavijest Državnog inspektorata Republike Hrvatske sa priloženim dopisom proslijedio Zadarskoj županiji, županu Božidaru Longinu, predsjedniku Županijske skupštine Željku Lončaru, pročelniku UO za obraz., kult. i šport Ivanu Šimuniću, predsjedniku UV NMZ dr.sc. Radomiru Juriću te svim vijećnicima Zadarske županije.

Muzej donio odluku o izboru kandidata, poslao odluku poštom, odluka je dostavljena i sklopljen je ugovor o radu te je radnik započeo sa radom – sve u jedan dan!

Odluka o izboru kandidata donijeta je 5 prosinca. Odluka o izboru stupila je na snagu istog dana, ista odluka o izboru otpravljena je istog 5. prosinca. Odluka o izboru dostavljena je je navodno opet 5. prosinca, a ugovor o radu sa izabranim kandidatom sklopljen je također 5. prosinca i prema ugovoru, radnik je sa radom započeo istog tog 5. prosinca, navodi Drača u svom dopisu.

“Ovo je tek jedan od 20-ak prekršaja za koje znam, ostale zbog nastupa rehabilitacije nije dopušteno spominjati. O javnom natječaju za radno mjesto u Narodnom muzeju Zadar u kojem sam sudjelovao dopuštam sebi iznijeti tek nekoliko činjenica – ovo stoga što je postupak povodom moje žalbe pred nadležnim tijelima u toku pa ne bi bilo primjereno.

Opstruira li ravnateljica mr.sc. Renata Peroš rad Kneževe palače, odnosno, sabotira li Strateški plan razvoja kulturne ustanove Narodni muzej Zadar. Ili je, naprosto, u pitanju deficit srodnika po krvi i tazbini, pa i prijateljskoj, i/ili bračnih drugova za pasiviziranje medija?”, pita Milan Drača u svom dopisu Zadarskoj županiji.