fbpx

Opća bolnica Zadar danas spojena na EVN plinsku mrežu

EVN Croatia i Opća bolnica Zadar danas su svečanim događanjem obilježili završetak aktivnosti spajanja Opće bolnice Zadar na EVN-ovu plinsku mrežu. Prijelaz na plin Opća bolnica Zadar je provela u nekoliko faza, prijelazom s mazuta na plin početkom 2018. godine kada je bolnička kuhinja spojena na plin. Zatim je bolnička kotlovnica umjesto mazuta počela koristiti plin 10. prosinca 2019. godine, a današnjim svečanim obilježavanjem službeno je puštena u rad. Poliklinika Opće bolnice Zadar uskoro će početi koristiti plin umjesto UNP propan-butana. Današnji je događaj kruna svih aktivnosti i napora uloženih u energetsku obnovu Opće bolnice Zadar, koje su obuhvatile zamjenu dotadašnjih kotlovnica i obnovu bolničkog dimnjaka koji je umjesto crnila ozelenio, kako bi se simbolično obilježio početak korištenja novog izvora energije, plina, po zdravlje građana i zaštitu okoliša daleko prihvatljivijeg energenta. Opća će bolnica Zadar prelaskom na plin smanjiti godišnje emisije CO2 za 433 tone, SO2 9.98 tona, NOx 1,6 tona, a čestica PM10 0,07 tona.

U ime Opće bolnice Zadar uzvanike je pozdravio dr. med. Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar. Istaknuo je da nije bilo nikakve sumnje kad je vidio izračune o skoro 50% ušteda da je plin pravi izbor. Ravnatelj je rekao: „Bolnice su institucije u koje ljudi dolaze da bi se izliječili od raznih bolesti i u njima zaista ne bi smjelo biti mjesta za energente koji štete okolišu i dodatno narušavaju kvalitetu života i zdravlja građana.“ Od prelaska na plin Opća bolnica Zadar ima vidljivo manje troškove, osoblje ugodnije radne uvjete, a pacijenti ugodnije i zdravije uvjete za lakši oporavak.

Član Uprave EVN Croatia Plin Vlado Mandić istaknuo je da je upravo u Zadarskoj županiji, ne tako daleke 2011. godine, EVN počeo s izgradnjom plinske mreže i plinofikacijom Dalmacije. Također, upravo je u Zadarskoj županiji EVN počeo priključivati javne ustanove na plin, a njihovi korisnici počeli uživati u svim prednostima plina, zimi i ljeti, grijanjem i hlađenjem. „Izuzetno mi je drago da godišnje uštede od skoro 50% Opća bolnica Zadar može prenamijeniti za neke druge potrebe, bilo da su to ulaganja u odjele i stvaranje još boljih radnih uvjeta za bolničko osoblje, bilo da su to ulaganja usmjerena za još bolju skrb i ugodniji boravak bolesnika“, posebno je istaknuo.

EVN Croatia Plin je na temelju tridesetogodišnje koncesije za distribuciju plina započeo plinofikaciju Dalmacije još 2009. godine. Do sad je izgradio ukupno 135 kilometara plinske mreže, od čega su 43 km izgrađena na području Zadarske županije. Također, EVN dnevno plinom opskrbljuje više od 1400 korisnika u sve tri županije, od čega je daleko najveći broj korisnika, njih 1150, u Zadarskoj županiji, među kojima je 1100 kućanstava i 50 poslovnih korisnika.