fbpx

DOBIVAMO NOVIH 9.000 INVALIDA DOMOVINSKOG RATA! Naknadu do 3800 kn dobivat će i civili

Više od dva desetljeća nakon rata, Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je napisan – njegov nacrt prijedloga upravo je u javnoj raspravi, a Sabor bi ga trebao donijeti do kraja godine, piše u subotu Večernji list.

Prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata dosad su bila regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, no unatoč brojnim izmjenama, njime nisu bili obuhvaćeni svi civilni stradalnici niti su prava bila prilagođena potrebama te populacije. Stoga će ovim jedinstvenim zakonom na jednome mjestu biti regulirana njihova prava.

Zakon predviđa veći iznos osobne invalidnine, ortopedskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i obiteljske invalidnine na temelju povećanja osnovice. Konkretno, civilni invalidi iz Domovinskog rata kao osnovno pravo mogu ostvariti osobnu invalidninu u rasponu od 114 do 3824 kune, ovisno o stupnju oštećenja organizma, a vještačenje će obavljati liječnička povjerenstva koja će djelovati u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja.

Također, sada je preciznije definirano pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, poboljšan je socioekonomski položaj korisnika uvođenjem novih prava, a to su novčana naknada, jednokratna novčana pomoć, posebni dodatak, korištenje usluga veteranskog centra. Novost je i uspostava evidencije civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Ministar branitelja Tomo Medved kazao je da je ovaj zakon dug države i društva prema nevinim žrtvama Domovinskog rata.

“Pravnu sigurnost koju smo pružili hrvatskim braniteljima pružit ćemo i civilnim stradalnicima”, kazao je Medved.

Prema podacima nevladine organizacije Documenta iz veljače 2014. godine, broj civilnih žrtava rata sa srpske strane u Domovinskom ratu iznosi 2.650 pa se zbrojem tog podatka i maksimalnog spominjanog broja civila s hrvatske strane 6.605 dolazi do brojke od 9.255.