fbpx

EU KAŽNJAVA HRVATSKU ZBOG KORUPCIJE Ograničiti će korištenje fondova radi kršenja vladavine prava!

Ključne skupine u Europskom parlamentu traže da se omogući kažnjavanje država koje krše načela vladavine prava te da im se uvjetuje i korištenje fondova Europske unije. Među tim državama nalazi se i Hrvatska.

Europska komisija je u najnovijem izvješću upozorila da Hrvatska ima “izazove” po pitanju vladavine prava.

Najveći problemi, koje Komisija u svom izvješću spominje kao “izazove”, su dugotrajnost sudskih postupaka, prijetnje i prečeste tužbe protiv novinara, previsoka percepcija o korupciji, najveće nepovjerenje u neovisnost sudstva, podkapacitirano resursima u Državnom sudbenom vijeću i odvjetničkom vijeću.

Hrvatska je zadnja u EU i po povjerenju građana i poduzeća u neovisnost sudstva. Samo 24 posto ispitanika percipira neovisnost sudstva kao prilično dobru i vrlo dobru u Hrvatskoj. Povjerenje u neovisnost sudstva pada od 2014. godine nadalje.
Neslavno mjesto pri vrhu Hrvatska ima i po dugotrajnosti sudskih postupaka, iako se broj zaostalih predmeta smanjio. Postupci za građanske i komercijalne sporove traju između 735 i 855 dana.

Što se tiče percepcije o korupciji, i tu je Hrvatska među državama EU u kojima je najveći postotak onih koji smatraju da je ona široko raširena u Hrvatskoj. Tako misli čak 97 posto ispitanika, dok je prosjek EU 75 posto. Čak 54 posto ispitanika je reklo da su i osobno pogođeni korupcijom, što je dva puta više nego što je prosjek EU.

U izvješću se navodi da su USKOK i PNUSKOK, bez obzira na lošu percepciju, postigli značajan uspjeh u procesuiranju slučajeva korupcije.