fbpx

Trojica građana policiji predali oružje i streljivo

Trojica građana policiji predali oružje i streljivo temeljem akcije “Manje oružja – manje tragedija”

Jučer je građanin policijskim službenicima predao automatsku pušku s rezervnim okvirom i 250 komada streljiva.
Drugi građanin je predao policajcima 24 spremnika za automatsku pušku, 200 lovačkih patrona, oko 1 200 komada raznog streljiva i jednu limenku sa sačmom.
Policiji je i treći građanin predao 780 komada streljiva različitog kalibra te vrećicu sa barutom.

Oružje, streljivo i minskoeksplozivna sredstva je preuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu te pohranio u prostorije policije.