fbpx

OPORBA OTKRILA PROPUSTE U UPU BREGDETI Dukić ih nazvao budalama!

Druga po redu javna rasprava za predloženi UPU Bregdeti imala je među sudionicima uglavnom gradske vijećnike koje je gradonačelnik Branko Dukić na ulazu u Vijećnicu nazvao budalama.

“Zašto nam ne dopuštate da normalno sudjelujemo u javnoj raspravi nego nas pravite budalama”, pitao ga je SDP-ov vijećnik Jure Zubčić. “Kad i jest budale”, odgovori mu je smijući se Dukić izlazeći na marendu u pratnji svog savjetnika za branitelje.

Vijećnici Marjana Botić, Antonio Baus, Jure Zubčić i Kristijan Kotlar itekako su bili pripremljeni za raspravu o novoj verziji Plana koju je izradila Radionica Marušić i koji će Gradskom vijeću doći na usvajanje.

Botić i Baus ispravljali su greške u pojedinim odredbama predloženog Plana, kao što je primjerice dozvoljena stambena gradnja u zoni društvene namjene od 20 posto. Prihvaćena je i njihova sugestija za okrupnjavanje zelenih površina na česticama za stambenu gradnju. Baus je ustvrdio i da se pojedinim odredbama može na prostoru mješovite zone, namijenjene stambenoj gradnji izgraditi i tisuću manjih apartmana sa svega 900 parkirnih mjesta.

Na pitanje Bausa čime se rukovodio u izradi UPU-a, arhitekt Marušić je kazao da je rađen u suradnji s MO Arbanasi. Na konstataciju kako to da su iz MO Arbanasi opet odbacili taj plan i s argumentacijom za osam primjedbi, odgovora, naravno, nije bilo.