fbpx

SDP proziva vlast na Viru za despotsko ponašanje: “Čega ih je strah?”

Priopćenje Općinske organizacije SDP-a Vir prenosimo u cijelosti.


Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vir na svjetlo je izašlo potpuno despotsko vladanje tom Općinom.

Ovakav način sazivanja sjednica Općinskog vijeća je protivan svim demokratskim standardima. Materijali za sjednicu dostavljaju se kasno iako Poslovnik predviđa pet dana prije sjednice.

Unatoč tome što je zakonska obveza sazvati sjednice vijeća najmanje jednom u tri mjeseca vladajući su čekali da prođe jedan dan kako bi, tobože, imali opravdanje za izvanrednu sjednicu.

No, i čak u tome nisu poštovali Poslovnik jer se izvanredna sjednica spominje isključivo u članku 75. Poslovnika koji je isključivo u kontekstu kad se sjednica saziva na prijedlog trećine vijećnika. Takvo ekstenzivno shvaćanje Poslovnika, ne samo da se protivi osnovnim demokratskim načelima, već upravo to ekstenzivno shvaćanje Poslovnika koriste za kršenje zakona, a sve samo u svrhu kako materijale ne bi dostavili na vrijeme. Čega ih je strah?

Ovo nisu ni blizu normalni uvjeti za rad vijećnika i vijećnica stoga smatram da sjednicu trebalo odgoditi za sljedeći tjedan kako bi svi vijećnici mogli proučiti dostavljene materijale.

Ne samo to, na današnjoj sjednici smo donijeli opće akte Općine koji se odnose na sve subjekte u našoj Općini, kako pravne tako i fizičke. Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina je dužna kod općih akata provesti savjetovanje s javnošću što vi niste učinili. Time je prekršen zakon, ali također nije poštovan ni Plan savjetovanja s javnošću Općine Vir za 2022 točnije točku 3. u kojoj se navodi “Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se provodi savjetovanje s javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.” Unatoč, tom na samoj sjednici vladajući se ni najmanje srame lažno prikazivati kao da je savjetovanje provedeno iako, naravno, nigdje na njihovim stranicama nije objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju.

Od općih i strateških akata tim planom ste predvidjeli samo proračun, a danas donosimo “Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vir” što spada u opći akt.

Zbog svega navedenog mi u SDP-u smo već podnijeli dvije prijave Upravnoj inspekciji.

Općinska organizacija SDP-a Vir