fbpx

SDP ZADAR: Hoće li Vlada napokon pokazati odavno najavljenu reformu zdravstva?

Županijski odbor SDP-a Zadarske županije na svojoj je jučerašnjoj sjednici raspravljao pitanje najavljene zdravstvene reforme te prijedlog koji je izradio Savjet za zdravstvo SDP-a. Županijski odbor zaključio je da je COVID pandemija u prvi plan naglasila sve probleme koje zdravstvo u Hrvatskoj ima i da će stabilizacijom pandemije problemi u zdravstvenom sustavu ostati bez ozbiljne promjene i stavljanja naglaska na bolju zdravstvenu zaštitu građana i promociju zdravog života i zdravlja. Zdravstveni sustav danas je financijski neodrživ i kao takav neučinkovit za korisnike – građane.

„Zdravstvo u Hrvatskoj ne treba samo ozbiljnu reformu, već temeljitu rekonstrukciju. Ono mora biti solidarno tako da svi imaju dostupnu zdravstvenu skrb bez obzira na imovinski status ili mjesto stanovanja. Mora biti odgovorno prema pacijentima, što znači da se ne može dogoditi da pacijenti nemaju potrebnu medicinsku skrb. Uz sve to, ono što je bitno jest da imamo zadovoljne zdravstvene djelatnike, kao jedan od naših najvrjednijih ljudskih resursa“, naglasio je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a koji je sudjelovao na jučerašnjoj sjednici Županijskog odbora SDP-a.

Koliko je važna tema zdravstva i zdravstvene reforme, naglasio je i Jure Zubčić, predsjednik Županijske organizacije SDP-a Zadarske županije:„ Za SDP je zdravstvena politika jedna od najvažnijih politika i zato smo danas sa našoj sjednici otvorili raspravu upravo o prijedlogu koji je pripremio stranački savjet za zdravstvo. Zdravstvo je u ovlasti županija, mi kao SDP imamo stalne aktivnosti po pitanju zdravstva, koje se tiču dnevne bolnice, Doma zdravlja u Županiji, Zavoda za hitnu medicinu i hospicija. Cilj nas u Županiji, ali i SDP-a nacionalno je osmisliti što konkretnije prijedloge kako zdravstvo učiniti financijski održivim, a ne da imamo dugove koji se broje u desecima milijardi kuna i dovode do situacija da nema lijekova ili potrebne opreme“.

Osim zdravstva, Županijski odbor razgovarao je i o drugim aktualnim temama poput zgrade županije te je Županijski odbor SDP-a izglasao kako će na sljedeću sjednicu Županijske skupštine uputiti prijedlog zaključka kojim Županijska skupština zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske da se zgrada županije preda u vlasništvo Gradu Zadru. S obzirom da je isti zaključak izglasan na Gradskom vijeću Grada Zadra naglašena su očekivanja kako će to učiniti i Županijska Skupština.